Hvor går den nedre grensen for den kommunale omsorgen for kommunens gamle, syke og pleietrengende? 

Svært mange av innbyggerne i Tromsø kommune fikk kaffen i vrangstrupen og en svært ubehagelig overraskelse på torsdag / fredag, da de kunne lese i byens aviser at kommunen planlegger å stenge Kvaløysletta sykehjem.

USIKKER FREMTID: Kvaløysletta sykehjems fremtid er usikker, etter administrasjonen foreslo å legge sykehjemmet ned for å spare penger.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Særlig ubehagelig var dette selvsagt for beboerne ved sykehjemmet, deres pårørende, og de ansatte ved sykehjemmet, men også vi andre blir rystet av kommunens planer.

Det er jo uunngåelig å sette spørsmålstegn ved kommunens planer for sykehjemmet, og først og fremst kommer jo spørsmålet om hvor kommunen har tenkt å bosette de nåværende beboerne ved sykehjemmet? Og hva med de mange gamle, syke og pleietrengende som daglig utskrives fra UNN, og som kommunen skal skaffe sykehjemsplasser til? For ikke å glemme alle de gamle, syke og pleietrengende i Tromsø kommune som står i kø for å få sykehjemsplass?

Heltidsansatte politikere med millionlønn


Debatt:

Stenging av Kvaløysletta sykehjem har konsekvenser for pasienter i hele landsdelen

Siste dagers oppslag i media om Tromsø kommunes planer om å stenge Kvaløysletta sykehjem, er bekymringsfullt for kapasiteten og driften ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).


Er det slik det skal være å bli gammel, syk og pleietrengende i Tromsø kommune, besluttet av et rød/grønt regime som har bevilget seg selv et dusin heltidsansatte politikere med millionlønn betalt av en lutfattig kommune? Et regime som også har tatt fra de gamle muligheten til selv å velge hvilke pleiere som skal komme på hjemmebesøk til de, og som nå også fjerner næringsrike egg fra måltidene deres. Hvor går den nedre grensen for den kommunale omsorgen for kommunens gamle, syke og pleietrengende?

Totalrenovering

Gunhild Johansen (SV) opplyser at de rød/grønne politikerne har vedtatt å kutte 140 millioner kroner i helsesektoren, samtidig som alle vet at det stadig blir flere eldre og pleietrengende i kommunen. Hun opplyser videre at årsaken til stengningen av Kvaløysletta sykehjem er pengemangel, men sier samtidig at sykehjemmet enten skal totalrenoveres eller rives for å erstattes av et nytt sykehjem.


Fakkeltog i protest mot stenging av Kvaløysletta sykehjem

Med brennende fakler og folkerop hadde en stor mengde kvaløyværinger samlet seg i protest mot den planlagte stengingen av Kvaløysletta sykehjem.


Så kommunen har altså penger til å renovere sykehjemmet, men ikke til å la beboerne bo der? Hva med å omfordele de pengene, slik at sykehjemmet fortsatt kan være hjemmet til de eldre som nå bor dere? Renoveringen kan sikkert vente noen år, Og fra godt informert hold har jeg fått opplyst at Tromsø kommune ikke har avsatt en eneste krone til bygging av nytt sykehjem på Kvaløysletta. Hvor troverdig er da uttalelsen fra Gunhild Johansen (SV) om å bygge nytt sykehjem?

– Vanstyre uten sidestykke

Konklusjonen blir da at det rød/grønne regimet som nå har styrt Tromsø kommune de siste årene egentlig har praktisert et vanstyre uten sidestykke i kommunens historie, og har brakt kommunen i startgropa for turen inn i Robeklisten. I stedet for å kutte i egne millionlønninger og et formidabelt byråkrati innenfor kommunens administrasjon – ref. ukentlige helsides stillingsannonser i byens aviser, så velger de ansvarlige i stedet å ramme kommunens eldre, syke og pleietrengende med helt usannsynlige og umulige sparetiltak.


Pårørende aksepterer ikke stenging av Kvaløysletta sykehjem, og retter skarp kritikk: – Et overgrep

Pårørende stiller seg fullstendig uforstående til planer om å stenge Kvaløysletta sykehjem, og mener beboerne vil bli utsatt for enorme påkjenninger.


Er det egentlig mulig å spare slike beløp som kommunen her prøver å få til? Det er lovpålagte oppgaver for Tromsø kommune, så hvor går grensen for hva det rød/grønne regimet i kommunen kan påføre våre eldre, syke og pleietrengende av bekymringer og lidelser? Jeg vil bare minne de samme politikerne at vi her snakker om mennesker som har vært med på å bygge det samfunnet og den velferden vi har i dag, og så skal de behandles så dårlig av de som er valgt til å styre vår kommune. Nå handler det for de samme politikerne ikke om å «ivareta» brukere og ansatte ved Kvaløysletta sykehjem, men heller hvordan bli kvitt de.

Dette gir meg assosiasjoner til hvordan vi har sett at Nord-Korea behandler sin befolkning.