Debatt:

Hvor ligger det politiske ansvaret?

Politisk ansvarsfraskrivelse sier Krfs Helga Marie Bjerke om situasjonen ved Kvaløysletta sykehjem.

Helga Marie Bjerke (Krf) på Verdensteatret tirsdag 20. august 2019 under iTromsøs valgdebatt.  Foto: Håkon Steinmo

meninger

Pressekonferansen på Kvaløysletta sykehjem lørdag med ordfører Gunnar Wilhelmsen, leder i Helse og velferdsutvalget Gunhild Johansen og administrasjonen, synes ut fra media å ha vært en spesiell seanse.


Kritikken haglet mot Tromsø kommune under pressekonferansen

Politikere og administrasjon ble møtt med hånlatter og sterk kritikk da de skulle informere om stengingen av Kvaløysletta sykehjem.


Både Nordlys og iTromsø slår opp at det ikke lenger er snakk om en nedleggelse, men midlertidig stenging for renovering. Det høres fint ut, men problemet er, at det ikke foreligger noen plan fra politisk ledelse i en situasjon der 62 beboerne skal flytte.


Fakkeltog i protest mot stenging av Kvaløysletta sykehjem

Med brennende fakler og folkerop hadde en stor mengde kvaløyværinger samlet seg i protest mot den planlagte stengingen av Kvaløysletta sykehjem.


Det er ikke avsatt penger til renovering, hvor mye tenker en at det skal koste og når skal det hele være ferdigstilt? Da har jeg enda ikke nevnt belastningen dette påfører beboere, pårørende og ansatte.

Det stopper ikke her. En midlertidig stenging på ubestemt tid vil også få konsekvenser for mange andre syke, eldre i Tromsø. Det bli mye vanskeligere for de som får et helsetilbud på Helsehuset, eller som bor hjemme og venter på sykehjemsplass.


Stilte ikke til intervju om Kvaløysletta:

Mens ledelsen på sykehjemmet fortviler, nektet styrende politikere å stille til intervju

Politisk ledelse i kommunen trakk seg fredag fra intervjuavtaler om fremtiden til Kvaløysletta sykehjem. Nå varsler de pressekonferanse lørdag.


Belastningen på de pårørende med stort omsorgsansvar blir betydelig. Det er besnærende å trekke frem oppsigelse av Fritt brukervalg i en situasjon som denne. Liggetiden på Helsehuset blir lengre med flere utskrivningsklare fra UNN som resultat. Det vil videre medføre større bøter fra UNN og økte utgifter for kommunen.

Hvordan havnet vi egentlig her? Vi er her fordi Ap, SV og Rødt i forrige periode, ikke har tatt tak i de vanskelige problemstillingene, tidlig nok. Det er AP og SV som har hatt politisk ansvar i både forrige og nåværende periode.


Pårørende aksepterer ikke stenging av Kvaløysletta sykehjem, og retter skarp kritikk: – Et overgrep

Pårørende stiller seg fullstendig uforstående til planer om å stenge Kvaløysletta sykehjem, og mener beboerne vil bli utsatt for enorme påkjenninger.


De har ene og alene hatt en illusjon om at Forbedringsprogrammet og Tillitsreformen skulle løse utfordringene. Dette har flere problematisert uten å bli tatt på alvor.

Problemet er, som Gunhild Johansen riktig nok selv sa i kommunestyret i desember: «… en ting syns jeg har vært en svakhet i Forbedringsprogrammet, det har vært lite politisk styrt, og det har kanskje vært lite fokus på økonomi.».

Her er vi altså ved kjernen av problemet.

De erkjenner åpent at de ikke har hatt kontroll eller ønsket å ta ansvar for situasjonen som har vært kjent og nå har pågått i flere år. Dette er politisk ansvarsfraskrivelse!


Tillitsvalgt fortviler stengeplaner av Kvaløysletta sykehjem:

– Horribelt og urealistisk

Hovedtillitsvalgt Ingrid Lettrem Olsen i Fagforbundet mener administrasjonens forslag om å stenge sykehjemmet ikke lar seg gjennomføre.


Konsekvensen er at 62 beboere og ansatte mister sin bolig og arbeidsplass på Kvaløysletta sykehjem, på ubestemt tid. På innbyggernes vegne synes jeg det er svært trist og beklagelig at innbyggerne i Tromsø skal oppleve denne situasjonen.


Må spare 140 millioner kroner – vil stenge Kvaløysletta sykehjem

Mens pengene renner ut i døgnbøter til UNN, foreslår kommuneadministrasjonen nå å stenge Kvaløysletta sykehjem fra sommeren av.