Nedleggingen av Kvaløysletta sykehjem må til politisk behandling i kommunestyret!

Vi vil be om at ordføreren legger denne saken fram for politisk behandling. Kravet vil bli fremsatt i formannskapet allerede på tirsdag.

Kristoffer Kanestrøm 

meninger

Det kan ikke være slik at administrasjonen og flertallspartiene bestemmer nedleggelse av sykehjem på «bakrommet» mens politikerne i kommunestyret og hovedutvalgene reduseres til å behandle orienteringssaker og intetsigende høringsuttalelser.

En sak med så alvorlige konsekvenser som å stenge Kvaløysletta sykehjem må legges fram for politisk behandling og beslutning.


Renovering av Kvaløysletta sykehjem – både innsparing og utvikling

Beslutningen om renovering og midlertidig lukking av Kvaløysletta sykehjem har skapt mye diskusjon i avisene de siste dagene. «Hvor skal de gjøre av beboerne»? «Hva skal skje med de ansatte»? «Dette vil ikke spare penger».


Stengingen av Kvaløysletta sykehjem nå kommer utelukkende for å spare penger. For å unndra seg kritikk har man sminket saken med en påstått «renovering» som ikke er vedtatt og som det heller ikke er bevilget penger til. Det er svært alvorlig at administrasjonen og politisk ledelse forsøker å føre folk bak lyset på denne måten.

Kommunens langsiktige planer har vært å bygge Otium bo- og velferdssenter, deretter bygge nytt sykehjem i Kroken, og deretter bygge nytt sykehjem på Kvaløysletta – mens beboerne her flytter inn på nye Kroken sykehjem i byggeperioden. Kroken sykehjem har stått tomt siden Otium åpnet, og Ap, SV, MDG og Sp har ikke kommet i gang med dette prosjektet. Derfor er en plutselig renovering av Kvaløysletta sykehjem nå helt uten troverdighet.