Debatt:

Ny regjering – nye muligheter

Det er bedre muligheter for en byvekstavtale når bremseklossen Frp er ute av samferdselsdepartementet, skriver Venstres kommunestyrerepresentanter, Morten Skandfer og Irene Dahl.

Morten Skandfer i Tromsø Venstre. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Det er krevende å sitte i regjering. Det har vi i Venstre merket gjennom å være i regjering med Frp. Regjeringskrisen viste at det likevel var mer krevende for Frp å sitte i regjering med Venstre. De fikk for lite gjennomslag, sies det, Venstre «fikk for mye». Når Frp nå er ute av regjering åpnes det nye muligheter for Venstre.

Men vi har fått til mye sammen. Som tidenes største kollektivsatsning. Vi har vernet Lofoten og Vesterålen og klimagassutslippene går ned. Vi har fått til en grønn næringsutvikling. Vi har vært med å bedre forholdene for gründere og små næringsdrivende. Vi har flere godt kvalifiserte lærere og har satset på forsking. Vi har fjernet lisensen og prioritert lokalaviser. Fergene og hurtigbåtene elektrifiseres. Vi har vært pådriver for Nord-Norgebanen. Vi har tidenes elbilsatsing.

Men vi må gjøre mer. Nå er det tid for å se fremover og gripe mulighetene i en ny sammensatt regjering. Vi forventer at nordområdene skal prioriteres høyere og at flere stemmer fra nord får plass i regjeringsapparatet. For Venstre er det viktig å få gjennomført noen store grep i den videre borgerlige regjeringen:

  • En grønn utvikling som medfører at klimautslippene reduseres kraftig, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser.
  • Vern av områdene ved iskanten mot petroleumsutvinning.
  • Bedre vilkår for gründere, småbedrifter og norsk næringsliv.
  • En rusreform som løfter menneskeverdet og gir behandling i stedet for straff.
  • En skolepolitikk som gir alle elever frihet og sikrer flere faglærte lærere.

-En politikk som kjemper for barns frihet, løfter dem ut av fattigdom, gjennom gratis kjernetid i barnehager og SFO. Slik får barn en best mulig start på livet.

For Tromsøs del er det nå bedre muligheter for en byvekstavtale når bremseklossen Frp er ute av samferdselsdepartementet. Vi må også stå på videre for Nord-Norgebanen i den nye regjeringskonstellasjonen.

Venstre ønsker å fortsatt sette sitt preg på politikken og hverdagen i Norge fremover. En enklere, mer miljøvennlig hverdag, og en fremtid vi skal kunne se frem til. Ikke minst langs den ressursrike kysten i nord.