Kommentar

Alle lamme alle, du liksom

Det er saker hvor en politiker bør stå steilt imot stormen og det er saker der han eller hun bør bøye av for presset. Det med å skjønne hva som er riktig i de forskjellige tilfellene handler om politisk teft.
meninger

Ingen klandret i utgangspunktet ordfører Gunnar Wilhelmsen for forslaget om å stenge Kvaløysletta sykehjem. Sånn sett hadde han en gyllen mulighet til å komme ridende inn som en skinnende ridder og redde situasjonen. Innstillingen fra administrasjonen hadde på alle måter satt sinnene i kok – mye fordi den ikke virker fullstendig gjennomtenkt. Hvorfor velger Gunnar å gjøre dette problemet til sitt?

Alle som har plass i dag, vil beholde dem, så man trenger akkurat like mange plasser ved Helsehuset. Problemet er at man allerede før de overføres sliter med å ta imot pasientene som skrives ut fra UNN. Dette ga døgnbøter på henholdsvis 18 og 12 millioner kroner i 2018 og 2019.


Rapport: Det vil koste 93 millioner kroner over ti år å renovere og vedlikeholde Kvaløysletta sykehjem

Tilstandsrapporten fra Kvaløysletta sykehjem ble gjennomført i november 2018 og viser 27 avvik. Flere av avvikene medfører store konsekvenser for beboere og ansatte.


Vi får så opplyst at Kvaløysletta sykehjem skal pusses opp. Det er bare to problemer med dette: 1. Man har ikke satt nok penger av i budsjettet til dette. 2. Bygget er gammelt og skal snart rives og bygges opp igjen uansett. Ifølge kommunedirektør Britt Elin Steinvegs instruks skal ett sykehjem fases ut i Tromsø kommune allerede i 2020.


Kommunedirektøren krevde i desember at ett av fem sykehjem skal «fases ut»

I et brev til avdelingsdirektøren for helse og omsorg skriver kommunedirektøren at det forventes at det fases ut et sykehjem i løpet av 2020. Britt Elin Steinveg kaller ordvalget «en misforståelse».


I et debattinnlegg i mandagens iTromsø fremholder ordføreren og Gunhild Johansen (SV) at «man må ta upopulære beslutninger for å få til noe enda bedre», og viser til en tilstandsrapport som beskriver dårlig luftkvalitet, råte i veggene, nedslitte rom og trange bad. I mange tilfeller stemmer utsagnet, men det forutsetter at folk ser hva som blir bedre med endringen.


Debatt:

«Kommunikasjonen har blitt feil ettersom det ikke ble presisert at sykehjemmet blir stengt for å pusses opp»

Slik svarer ordføreren og leder av helse- og velferdsutvalget Gunhild Johansen (SV) på kritikken mot dem i forbindelse med Kvaløysletta sykehjem.


Og bare for å ha det sagt: selvsagt er det riktig å få rettet på luftkvalitet og dårlige arbeidsforhold. Folk fortjener å både bo og jobbe et sted der ting er på stell. Det er bare den videre planleggingen rundt hvordan dette er tenkt gjennomført som ikke henger på greip.

Nå sitter 62 beboere, en rekke pårørende og mange ansatte og lurer på hvordan hverdagen blir om et halvt år – for ikke å snakke om hvor den blir? Anbefalingene fra både UNN og fastlegen er å utsette dette til man har fått på plass ordentlige løsninger. Administrasjonen heller mot å bare pløye det igjennom uansett. Spørsmålet er hvor smart det er.

Oppussingen var ikke engang på kartet da iTromsø intervjuet Gunnhild Johansen om dette 7. desember. Hvorfor har de plutselig kommet på dette innfallet ? Det bærer virkelig preg av å være en tilfeldig innskytelse, med tanke på at det kun er satt av 8 millioner til dette. For en slik sum får man vel knapt malt bygget.

Wilhelmsens forgjenger, Kristin Røymo, høstet kritikk for sine mange u-svinger i viktige saker, men hun evnet i alle fall å hente seg inn når hun så at det bar fullstendig feil av sted. Da det ble foreslått bygging i Tromsømarka, da hanen til Bockelie ikke fikk lov til å bli hengt opp og da biblioteket i Krokelvdalen skulle legges ned kom Røymo inn og dempet en oppildnet situasjon ved å si at det ikke ble noe av.

I sistnevnte sak gikk hun til og med i protesttog mot administrasjonens egen beslutning, som for så vidt fremsto en smule rart, men hun evnet i alle fall å skjønne at det var et dårlig vedtak man burde omgjøre.

Dette er ikke tidspunktet for å stå steilt imot stormen, Gunnar. Hvis planen man hadde lagd viser seg å være elendig, går det fint an å innrømme feilen og gjøre om på den.

Og hvis du vil forhindre at valgkampslagordet «Alle lamme alle» for evig skal bli forbundet med at gamle stables i høyden på et allerede overfylt hjem, bør du klinke til nå.


Kvaløysletta sykehjem:

Harry (83) frykter at kroppen ikke tåler flyttingen: – De gir pokker i oss

Harry Hanssen er blant beboerne på Kvaløysletta sykehjem som frykter konsekvensene om de tvangsflyttes.