Debatt:

Kvaløysletta sykehjem – nedlegging eller renovering?

Det er grunn til å undres over hvilke planer den politiske ledelsen egentlig har – utover det å spare penger.

Ann-Sissel Enoksen, leder for By- og Landlista. Arkivfoto 

meninger

Under pressekonferansen på Kvaløysletta sykehjem i forbindelse med stengingen av sykehjemmet ble det fra administrasjonen sagt at denne løsningen var uheldig, men likevel den beste. Det ble også opplyst at arbeidsgiversiden og de tillitsvalgte var enige, noe som ble blankt avfeid av de ansatte som hadde møtt opp. Man unngikk i tillegg å svare på spørsmål om i hvilken grad de pårørende hadde vært involvert i forkant av vedtaket

Så får man vite at det ikke er utarbeidet noe budsjett for hva en renovering vil koste, og helleringen tidsplan for gjennomført renovering.


Kvaløysletta sykehjem:

Harry (83) frykter at kroppen ikke tåler flyttingen: – De gir pokker i oss

Harry Hanssen er blant beboerne på Kvaløysletta sykehjem som frykter konsekvensene om de tvangsflyttes.


Når det innkalles til pressekonferanse er det for å gi informasjon. Men det eneste administrasjonen og politisk ledelse var tydelig på, var at de ikke visste hvor lang tid renoveringen ville ta, eller når beboerne kunne flytte tilbake. De kunne heller ikke si noe om hvilket sykehjem beboerne skulle flyttes til, eller om det i det hele tatt var nok sykehjemsplasser.

Vi vet at det er mange som ligger «på vent» på UNN. Vil dette i verste fall føre til lengere køer for å få sykehjemsplass, eller at beboerne på Kvaløysletta flyttes til andre kommuner?

Å flytte beboere og arbeidsplasser fra Kvaløya til Fastlandet vil også medføre økt trafikk – økt bilbruk og økte utslipp. Det dreier seg om lengere jobbreiser for 80 ansatte, i tillegg til lengere besøksreiser for pårørende. Dette er stikk i strid med Tromsøerklæringa hvor politisk ledelse er svært tydelig på at de vil redusere personbiltrafikken og legge til rette for et bilfritt byliv.


Kvaløysletta sykehjem:

Pårørende møtte kommunen: – Vi skal ikke la våre nærmeste bli flyttet frivillig

1. juli skal beboerne på Kvaløysletta sykehjem være ute av bygget, som skal renoveres. Det skjer ikke uten kamp fra de pårørende, var beskjeden under informasjonsmøtet mandag.


Hvis tanken er at sykehjemmet skal være oppgradert til 40-års jubileumet i 2021 slik ordfører antydet på pressekonferansen, hvorfor foreligger det ikke planer og budsjett, og et opplegg for midlertidig omplassering av beboere og ansatte? Denne omstillingsprosessen vil uansett ikke være ferdig før 1. juli i år når sykehjemmet stenges.

Blir sykehjemmet permanent nedlagt fører det til at bydelen Kvaløysletta mister 80 jobber. Altså et opplegg for flere arbeidsreiser og mer kø over ei allerede overbelasta bru.

At denne saken må til kommunestyret er nokså opplagt. I Tromsøerklæringa er ikke oppgraderingsplanene på Kvaløysletta sykehjem nevnt med et eneste ord. På pressekonferansen lovet ordfører at sykehjemmet ikke skal stå tomt etter renoveringen, men sa ingenting om hva bygget skal brukes til. Det er dermed grunn til å undres over hvilke planer den politiske ledelsen egentlig har – utover det å spare penger.


Debatt:

«Kommunikasjonen har blitt feil ettersom det ikke ble presisert at sykehjemmet blir stengt for å pusses opp»

Slik svarer ordføreren og leder av helse- og velferdsutvalget Gunhild Johansen (SV) på kritikken mot dem i forbindelse med Kvaløysletta sykehjem.