Debatt:

Arbeiderpartiet på riktig vei?

Benjamin Furuly (H) håper på samarbeid med Arbeiderpartiet etter at fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) uttalte at han vil respektere sammenslåingen av fylkeskommunene.

kon­struk­tiv: Benjamin Fu­ru­ly sier Høy­re er kla­re for å bi­dra i en kon­struk­tiv ret­ning om sig­na­le­ne fra Ar­bei­der­par­ti­et stem­mer.   Foto: Martin Læg­land

meninger

Tidlig i januar hadde den nye fylkesrådslederen i Troms og Finnmark et intervju med iTromsø, hvor han forfekter at han skal respektere vedtaket som er gjort med sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner.


Bjørn Inge Mo overtok 1. januar som sjef for Troms og Finnmark: – Nå er vi én organisasjon.

Den nye fylkesrådslederen kommer ikke til å bruke mye tid på å jobbe for reversering av regionreformen.


Dette er nye takter fra Arbeiderpartiet, og kan tyde på at vi ser en mer konstruktiv holdning enn tidligere.

De tidligere toppene fra Troms og Finnmark Arbeiderparti har vært opptatt av å fortelle hva som er galt med regionreformen, og hvorfor sammenslåingen burde oppheves. I stedet for å diskutere hvordan vi skal utvikle den videregående skolen eller få bedre fylkesveier, har Arbeiderpartiet vært opptatt av å diskutere administrativ organisering av et regionalt forvaltningsnivå. Bjørn Inge Mo ser ut til å forlate den diskusjonen, og det fortjener han ros for.


Leder

Ingen ny hverdag med nytt fylke

Vanligvis er det et tegn på utsvevende valg kvelden i forveien om man våkner opp en annen plass etter en kveld ute på vift.


Vi må spørre oss selv hva som er det beste for innbyggerne i Troms og Finnmark. Om det er å bruke all vår energi og tid på å arbeide mot et vedtak som er gjort i Stortinget hele tre ganger, eller om det er å ha fokus på å levere gode tjenester.

For Høyre så er det åpenbare svaret at vi ønsker å konsentrere oss om hvordan vi kan få flere til å fullføre videregående skole, hvordan vi kan sørge for et bedre fylkesveinett og hvordan vi kan legge til rette for at næringslivet skal kunne vokse og skape nye arbeidsplasser.


Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) har dratt på utenlandsreiser for 450.000,- siden 2017 – mer enn seks ganger så mye som lederen i Finnmark

Fylkesrådslederen i Troms suser forbi kollegaene i Nordland og Finnmark når det kommer til antall skattekroner brukt på utenlandsreiser. Han mener det er nødvendig i en stadig mer globalisert verden.


For Høyre har regionreformen vært et verktøy for å flytte mer makt nærmere folk. Vi har ønsket at beslutninger som berører folk skal bestemmes av folkevalgte politikere nærmest mulig. Derfor har oppgaver innenfor samferdsel, kompetanse, kultur og næringsutvikling blitt flyttet fra staten til den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark.

Dette gir muligheter til å utøve rollen som regional utvikler på en helt ny måte, og gir flere verktøy i verktøykista for å få det til. Derfor har vi ment at en regionreform er riktig politikk.


Det finnes ingen vinnere

Politisk redaktør Martin Lægland omtaler flere av utfordrende Troms og Finnmark vil få etter sammenslåingen.


I tiden fremover må politikerne i det nye fylkestinget være opptatt av hvordan vi kan bruke de nye mulighetene til å utvikle Troms og Finnmark. Det handler både om å utvikle de fylkeskommunale tjenestene, men også å være en pådriver og ledestjerne i utviklingen av regionen vår.

Det er en oppgave ikke bare for fylkesrådet, men for alle fylkespolitikere. Vi får håpe at signalene fra fylkesrådslederen er et varsel om nye tider og nytt fokus fra Arbeiderpartiet. I så fall er Høyre klare for å bidra i en konstruktiv retning.