Svar til Pål Julius Skogholt (SV):

«Høringsuttalelsen er helt i tråd med oppdrettsnæringas ønsker»

Pål Julius Skogholt, gruppeleder SV, hevder i innlegget «-Ja, eg meiner at oppdrettsnæringa skal betale for å bruke areala», at vi har kritisert han for at han krever mer inntekter til kommunen fra oppdrettsnæringa. Det er en påstand han overhodet ikke har dekning for.

SVARER: Rødts Bendik Hugstmyr Woie og Jens Ingvald Olsen svarer SVs Pål Julius Skogholt i dette innlegget. Foto: Ronald Johansen 

meninger

Det vi har kritisert er høringsuttalelsen om skattlegging av oppdrettsnæringa som ble vedtatt i formannskapet. Høringsuttalelsen er helt i tråd med oppdrettsnæringas ønsker, og det de har fremmet i kampanja mot innføring av grunnrenteskatt på de enorme overskuddene.


Debatt:

– Ja, eg meiner at oppdrettsnæringa skal betale for å bruke areala

Pål Julius Skogholt mener Rødt tar feil når de mener at lakseskatt vil kreve en voldsom utvidelse av lakseoppdrett i Tromsø.


Vi har også kritisert at når SV, MDG, Ap og Sp går inn for at halvparten av fremtidige avgifter og skattlegging skal komme via Havbruksfondet, innebærer det at stadig nye områder i kommunens sund og fjorder må tildeles til oppdrettsnæringa.

Havbruksfondet tildeler ikke årlige midler, men betaler for nye oppdrettskonsesjoner når de tildeles. Pål Julius Skogholts ønske, og krav, om kraftig økning av de kommunale inntektene fra oppdrettsnæringa, som vi er helt enige i, blir dessverre ikke oppnådd uten kraftig utvidelse av oppdrettsnæringa i sjøen.


Debatt:

Lakseeventyr i Tromsø?

Kan Tromsø kommune virkelig få mellom 20 og 30 millioner kroner per år fra oppdrettsnæring? Ikke uten en formidabel tildeling av nye sjøarealer, mener Rødt.


Tilslutning til regjeringas mål om femdobling av havbruksnæringa innen 2050 er derfor også en sentral del av argumentasjonen i saksfremlegget til formannskapets behandling av høringsuttalelsen.

En eksplisitt støtte til dette målet ble riktignok ikke tatt med i vedtaket, men hele det nye skatteregimet er basert på dette vekstmålet. Rødt mener derfor at vedtaket i formannskapet er i strid med kommunestyrevedtaket om oppdrett i utslippsfrie anlegg. Vi mener forslaget fra skatteutvalget om grunnrenteskatt med 40 prosent på overskuddet kombinert med en produksjonsavgift til kommunene er prinsipielt riktig.

Det vil også gi et riktig økonomisk bidrag til fellesskapene for de fordelene oppdrettsnæringa får, og for ulempene næringen påfører, ved at annen bruk av sjøarealene hindres. Med en slik ordning blir det heller ingen forpliktelse til å stadig legge ut nye sjøarealer for oppdrett for å få en høyere årlig inntekt til fellesskapet.