Debatt:

«Historisk har vi brødfødd bergenserne i århundrer med våre råvarer – hvorfor skal dette fortsette?»

Etter de siste sakene som regjeringen har frontet, og med statsministerens nyttårstale i friskt minne, sitter jeg igjen med en følelse av at politikken ikke er i samsvar med norske folks ønsker.

Statsminister Erna Solberg var i Tromsø i forbindelse med valgkampen. Hun ville ikke gi noen lovnader om jernbane. Foto: Martin Lægland 

meninger

Riktignok ser jeg med mine nordnorske øyne, men jeg er forundret over at jeg ikke kan se konturene av hvilken kurs statsminister Erna Solberg (H) har satt til å lede vårt langstrakte land.

Det er mange saker fra regjeringen som skurrer for oss som bor her nord. Noen få eksempler:

  • Flyttingen av Helikoptrene fra Bardufoss til Rygge
  • Legge ned Andøya flystasjon som har to kryssende rullebaner dermed 4 retninger å kunne lande på i all slags vær
  • Tillate utenlandsk kapital å rasere Norsk natur med vindmøller – og det med store statlige subsidier!
  • Håndtering av luftambulanse-«krisen?» med en minister som leter etter kompasset til regjeringen
  • Tilintetgjøre FM nettet. Minner om et norsk oligarki? Hørte dere testen 8/1-2020: «Viktig melding! Lytt på DAB-radio»?
  • Bygge strømkablene til utlandet, der vi sender vår rene vannkraft ut av landet med cirka 10 prosent tap i hver omforming.
  • Fergetrafikken til Dønna og andre fergestrekninger skal betale for subsidiene av elbilene i Oslo
  • Underregulering av pensjonene gir regjeringen en gevinst fra pensjonistene på cirka 7–8 milliarder

Historisk har vi brødfødd bergenserne i århundrer med våre råvarer – hvorfor skal dette fortsettes med den nåværende politikken som føres mot oss her nord, eller som de sier «dere der oppe».

Til informasjon: Det finnes ikke medvind for den som ikke vet hvor han skal.

Nord-Norge kan bygges til en region med kraft og verdiskapning basert på våre naturressurser. Men hvordan gå fram for å oppnå dette? Visdom er et godt verktøy i så måte. Og visdommen kommer som regel først når man har fått nok av sin klokskap. Vi som bor i nord kan og må sette en stø kurs fremover, for å bygge våre geografiske områder til et fremtidsrettet og fungerende landskap med alle våre naturressurser. Og da selvfølgelig inkludert ilandføring av olje og gass her nord.

Infrastruktur-oppgavene er mange, men viktigst er å bygge veier og utvide den nasjonale jernbanen nordover. På sikt helt fram til Kirkenes. Dette vil være grunnsteinen i et fungerende samspill for verdiskaping. Sentralmakten ved regjering og storting må være med å betale for investeringen med våre skattepenger.

Hvem skal være med på laget? Et forslag er å få med nordre del av Nordland med i storfylket sammen med Troms og Finnmark? La oss tenke tanken uten å bli redd, fordi ingen går til bunns uten å ha noe å hente der!