Hvis Corona-viruset kommer til Norge, løser vi det som på 1970-tallet

KRONIKK: Det er viktig å ta i bruk ny teknologi for nye utfordringer – som ikke bare beskytter pasientene, men også ansatte som slipper å gå i nærkamp med potensielt dødelige virus.

BESKYTTELSE: Bildet viser helsearbeidere som snakker med en kvinne i Beijing som de tror kan være smittet av coronaviruset. Foto: Chinatopix via AP 

meninger

Det finnes ingen vaksine eller behandling for Coronaviruset. 48 millioner mennesker i 10 byer i Kina er nå omfattet av karantenetiltakene til kinesiske myndigheter. Mellom 3 og 5 prosent av de over 4.000 menneskene som hittil er smittet, vil dø. Virusets utbredelse fortsetter å øke.

De fleste av oss forstår i disse dager at globalisering handler om mer enn økonomi. Det handler også om at et sykdomsutbrudd i Kina også kan ramme oss i Norge raskt. Coronaviruset har allerede spredd seg til USA, Japan, Sør-Korea, Thailand og Tyskland, og Blodbanken i Oslo innfører nå 14 dagers karantene for alle som har vært på en internasjonal flyplass.


Tromsø-apotekene tømt for munnbind etter frykt for virus: – En spesiell situasjon

Kinesiske turister frykter coronaviruset, men apotekene i Tromsø kan ikke hjelpe.


Dette er et føre-var-tiltak fra Blodbanken, men forteller oss likevel hvor utsatt vi er i en globalisert verden. Wuhans flyplass har direkteruter til London, Paris og Roma, flyplasser mange nordmenn har besøkt i det siste. Siden Sars-utbruddet i 2002 har antallet mennesker som flyr fra Kina daglig økt til over 200.000, og dermed er også risikoen for smitte seksdoblet på få år. Kinesiske turister har strømmet til nordlyset lenge, og i Tromsø er nå apotekene utsolgt for munnbind.

«Viruset kan nå Norge når som helst. Det kan for eksempel komme med reisende fra Kina», sier overlege Siri Helene Hauge i Folkeinstituttet til NTB.


Kommunen møter Avinor for å hindre at coronaviruset kommer til Tromsø

Ingen tilfeller av coronaviruset er påvist i Norge, men som et populært reisemål for kinesiske turister tas det nå grep om smitten skulle komme til Tromsø.


Norske myndigheter har satt i verk en rekke tiltak for å forberede seg, og det er sendt ut brev til alle norske flyplasser og kommuneoverleger om hva de skal gjøre.

Hvert år rammes rundt 35.000 sykehus- og sykehjemspasienter i Norge av infeksjoner. Mellom 1.000 og 3.000 dør. Dette er tall de færreste er klar over. I en tid hvor teknologi settes inn på alle områder i samfunnet, er det vanskelig å forstå at det viktigste feltet av alle, helsesektoren, viser liten interesse for innovasjonen som skjer og for teknologi som viktig verktøy.

Undertegnede har personlig opplevd effekten av sykehusinfeksjoner og driver i dag Decon-X, som sammen med norske forskningsbedrifter har laget en teknologi som fjerner 99,9999 prosent av bakterier, virus og sporer i lukkede områder, – inkludert det økende antallet antibiotikaresistente bakterier.


Kinas president: – Kjemper mot demon-virus

President Xi Jinping i Kina kaller den nye virusepidemien en demon som må bekjempes.


Teknologien Decon-X tilbyr er nødvendig, fordi det nesten er umulig å fjerne alle smittekilder med manuell sprit- eller klorvask og klut. Vi smittevasker fremdeles som på 1970-tallet.

Det er viktig å ta i bruk ny teknologi for nye utfordringer – som ikke bare beskytter pasientene, men også ansatte som slipper å gå i nærkamp med potensielt dødelige virus.