Debatt:

Vi må gjøre noen ting annerledes fremover, og det kan gjøre vondt

Politikere må ta både populære og upopulære valg, skriver varaordfører Marlene Bråthen (Sp).

VARAORDFØRER: Marlene Bråthen (Sp).  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Vi har bygget grunnmuren for de neste årene for kommunen vår. Politikk er fordeling av goder og byrder i samfunnet. Å drive politikk handler ikke bare om gladsaker, men om å forvalte kommunens ressurser på best mulig måte og ivareta våre innbyggere på en god måte.


Debatt:

Løgn, bedrag og skolekutt

Kuttene vil få ringvirkninger langt utenfor skolebyggene; i ungdomsmiljøet, for samfunnet og vil på sikt slå tilbake på kommuneøkonomien i form av økte sosiale utgifter.


For at vi skal kunne ha gode tjenester i kommunen må vi ha en forsvarlig økonomi. Økonomien til kommunen er utfordrende, noe som gjør jobben vår utfordrende.

Vi må gjøre noen ting annerledes fremover, og det kan gjøre vondt. Men som politikere må vi ta både upopulære og populære valg.


Debatt:

Trekk tilbake beslutningen om å stenge Kvaløysletta sykehjem

Det kyniske spillet som er avslørt i media mot våre syke og gamle på Kvaløysletta sykehjem, har naturlig nok skapt uvanlig sterke reaksjoner blant Tromsøs befolkning.


I den første tiden har vi jobbet med å skape et godt utgangspunkt for samarbeid med administrasjonen, dette arbeidet har vært svært givende og viser at endringer er i gang. Skal vi klare å bedre økonomien må vi alle stå samlet. Vi har som posisjon også jobbet for et bedre samarbeid med opposisjonen.

Det er mange tøffe valg vi må gjøre fremover, og da er det bra å kunne få alle gode forslag på bordet, og forhåpentligvis stå sammen om mye. Dette er noe av det vi har arbeidet med de 100 dagene.


Politiet langer ut mot omfattende skolekutt: – Galskap og hinsides all fornuft

Politioverbetjent Kenneth Helberg fortviler over kommunens millionkutt i skolesektoren. Han forventer større utfordringer med byens ungdomsmiljøer fremover.


Det er svært viktig, og gir oss grunnmuren vi trenger for endringene som kommer. Vi jobber hver eneste dag med den økonomiske situasjonen, dermed har vi satt ned et økonomiutvalg som skal gå gjennom forskjellige løsninger. Å lytte til fagpersonene og fagkunnskapen er viktig.

Derfor har det alltid vært viktig for meg å dra på besøk til bedrifter, etater og forskjellige avdelinger i kommunen, for nettopp å lytte og lære. Hvor mener de som jobber der at vi kan gjøre av endringer? Hvor kan vi gjøre det bedre?


– Folk må regne med å bo i egen bolig lenger enn før

Kommunen har ikke råd til å bygge nye sykehjem, og dreier eldreomsorgen mot omsorgsboliger og hjemmetjenester.


Sist besøket jeg var på var hos legevakten var et svært opplysende besøk. Enhetsleder fortalte åpenhjertig om hvordan legevakten jobber, starten på et godt samarbeid.

Jeg er spent på tiden fremover og håper at innbyggerne i Tromsø er med oss i denne omstillingsprosessen for den flotte kommunen vår!

For vi har et hav av muligheter i kommunen vår.