«For å illustrere hvor feil dette blir så la oss tenke oss en politibetjent som er iherdig motstander av regjeringens innvandringspolitikk»

Jeg må innrømme jeg ble svært overrasket da jeg så følgende overskrift i nettavisen til iTromsø: «Politiet langer ut mot omfattende skolekutt:- Galskap og hinsides all fornuft».

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix  Foto: Heiko Junge

meninger

Politiet langer ut mot omfattende skolekutt: – Galskap og hinsides all fornuft

Politioverbetjent Kenneth Helberg fortviler over kommunens millionkutt i skolesektoren. Han forventer større utfordringer med byens ungdomsmiljøer fremover.


Hvis politiet som etat går offentlig ut og kritiserer kommunens folkevalgte politikere for hvordan de disponerer midler de har til rådighet, vil det være oppsiktsvekkende, kritikkverdig og ikke minst en utilbørlig innblanding i politiske vedtak. Hvis politiet mener det er hinsides all fornuft å kutte i skolesektoren er det nærliggende å tro at politiet også må ha en formening om hvilke områder det må kuttes for å unngå totalkollaps i kommunens økonomi.

Nå viste det seg at dette var et utspill fra politioverbetjent Kenneth Helberg uten forankring i ledelsen ved Troms politidistrikt. Dette kom ikke fram i tilstrekkelig grad i artikkelen og det var derfor etter mitt syn helt nødvendig og riktig av politistasjonssjef Anita Hermandsen å presisere dette.


Politisjef beklager til ordføreren etter politibetjent kalte skolekutt «hinsides all fornuft»

Stasjonssjef Anita Hermandsen beklager til ordføreren etter en uttalelse fra en av hennes ansatte.


Jeg har fulgt debatten med stor interesse og registrerer at svært mange støtter Helberg i denne saken. Det er ikke spesielt overraskende. Helberg er en dyktig og engasjert medarbeider og de aller fleste er selvfølgelig enige i essensen i budskapet hans. Jeg har til gode å se en eneste person uttale seg positivt til kutt. Dette har selvfølgelig Helberg rett til å uttale seg relativt friskt om, men ikke på vegne av politiet.

For å illustrere hvor feil dette blir så la oss tenke oss en politibetjent som er iherdig motstander av regjeringens innvandringspolitikk og mener dette koster samfunnet milliarder av kroner som følge av kriminalitet begått av innvandrere. Vedkommende blir intervjuet i uniform og overskriften blir selvfølgelig: «Politiet mener regjeringens innvandringspolitikk er galskap og koster samfunnet milliarder av kroner» Jeg antar dette ville medført høye kneløft i politidirektoratet.


Debatt:

«Du irettesetter en av dine beste menn fordi han gjør jobben sin»

Det er sjeldent at jeg blir skikkelig forbannet av å lese avisa, men du Anita Hermandsen, klarte med glans å bidra til at jeg ble akkurat det, skriver Cecilie Fredheim i sitt innlegg.


Jeg registrerer også relativt krass kritikk av ledelsen ved Troms politidistrikt, særlig politistasjonssjef Anita Hermandsen. Noen hevder ledelsen setter munnkurv på sine ansatte. Som tidligere ansatt, kjenner jeg ledelsen ved Troms politidistrikt godt og vet at dette er fullstendig feil. Håndtering av mediene er ingen enkel øvelse for et politidistrikt og det er derfor nødvendig med retningslinjer for hvordan dette skal skje. Dette regelverket plikter så vel ledelsen som øvrige ansatte å følge.


Kommentar

Ufortjent hengt til tørk

Skal en politioverbetjent ha lov til å si fra hvis han mener at kommunekutt vil føre til eskalering i ungdomskriminaliteten? «Nei», sier stasjonsmesteren. «Ja», mener svært mange andre


Politiet har den senere tid investert flere titalls millioner kroner i opprettelse av staber med spesialister i kommunikasjon og håndtering av mediene. Hvis ansatte i politiet er usikre i forhold til håndtering av pressen, er det mulig å få nødvendig bistand i eget distrikt.