Debatt:

Vi skal sikre Sandnessundbrua

Å sikre brua på en trygg og god måte har krevd og krever planlegging, skriver fylkesråd Kristina Hansen.

Arbeidet i gang: Fylkesråd for samferdsel melder at det er satt av 14 millioner kroner til selvmordssikring av Sandnessundbrua, og at arbeidet er i gang.  Foto: Ronald Johansen

meninger

I Nordlys 24.01.20 ble det antydet at vi forholder oss passive til saken og avventer et dialogmøte med Tromsø kommune 5. februar før noe kan skje. Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste. Vi har satt av 14 millioner til tiltaket.

Fagfolkene er i gang med det viktige arbeidet. Vi holder trykket oppe på saken.


Øyvind Hilmarsen mener sikring av brua går for sakte: – Det står om liv og død

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) lover at Sandnessundbrua skal selvmordssikres i løpet av 2020.


Det er ikke vanskelig å støtte alle som engasjerer seg i saken om sikring av Sandessundbrua i Tromsø kommune. Tiltaket er veldig viktig – og skal på plass så snart som mulig. Jeg har forståelse for utålmodigheten fra dem som har mistet eller er redd for sine kjære.

Beklageligvis skaper misvisende informasjon som kommer i mediene til unødvendig uro.

Det stilles spørsmål om hvorfor brua ikke ble sikret i det pengene ble avsatt i 2019.


Kommentar

Viktig at dette ikke bare blir fine ord

Det er én sak å vedta noe, men noe ganske annet å få det gjennomført. Ett år har gått siden man var klare for å gå i gang med selvmordssikring av Sandnessundbrua. Hvorfor har det likevel ikke skjedd noe?


Å sikre brua på en trygg og god måte har krevd og krever planlegging. Og denne planleggingen var ikke gjort i det vedtaket ble fattet. Ulike bruer krever ulike løsninger.

Dermed kan vi dessverre ikke bare kopiere sikringstiltakene på Tromsøbrua, siden Sandessundbrua er smalere og konstruert annerledes.


Kommunen mangler en helhetlig plan for selvmordsforebygging

En arbeidsgruppe har lett etter sammenhenger etter fem selvmord og to selvmordsforsøk i løpet av tre måneder i 2019. Funnene tas nå med videre i et nytt planprosjekt.


I planleggingsprosessen må det sørges for at konstruksjonen er solid nok til å tåle de tøffe værforholdene på brua, sikringen skal ikke hindre snørydding og andre driftsoppgaver. Det er mange store og små forhold som må tas hensyn til.

Derfor er det lagt ned mye arbeid i å finne gode løsninger, og fagfolkene har spesielt sett på erfaringer fra lignende tiltak fra andre deler av landet. Når vi bruker ekspertise utenfra, er fylkeskommunen pliktig til å forholde seg til reglene for offentlig anskaffelse.


Vil ha umiddelbar sikring av Sandnessundbrua: – Det var noe jeg måtte gjøre. Om jeg så hadde stått her helt alene

Omtrent ti personer møtte opp utenfor rådhuset for å demonstrere for umiddelbar sikring av Sandnessundbrua.


Dette tar dessverre tid. Men, Troms og Finnmark fylkeskommune har ikke anledning å omgå loven. For oss er det viktig at dette arbeidet blir gjort ordentlig slik at vi får en sikring som holder mål. Noe annet ville ikke være godt nok.

Når det er sagt, så deler jeg utålmodigheten med alle om å få sikringen på plass. Og, det skal ikke stå på evne eller vilje fra fylkeskommunens side når det gjelder å gjennomføre prosjektet.