Debatt:

– Vi trenger ikke dyrere bussbilletter, men en byvekstavtale 

Morten Skandfer (Venstre) responderer på prisøkningen på bussbilletter.

DYRERE Å TA BUSS: Regjeringen ønsker å stimulere til å få flere i Tromsø til å velge bort bilen til fordel for bussen, men fylkesråd for samferdsel sier at de ikke har råd til å skru ned prisene på bussbillettene.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det løses 50.000 billetter daglig på en vanlig hverdag i Tromsø. Tallet er økende. Mange merker at tilbudet er blitt bedre. Billettpriser er en del av hvordan dette tilbudet oppleves. Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvaret for kollektivtrafikk øker nå billettprisene.


Kommentar

Tromsøs befolkning snytt for bussmillioner

I høst fikk Tromsø en gladnyhet da statsbudsjettet ble annonsert. Vi fikk tildelt 20 millioner kroner for å redusere bussprisene i byen. Særlig viktig var tildelinga all den tid en eventuell byvekstavtale har blitt utsatt nok en gang.


Det skjer i en tid da de burde settes ned. Vi er mange som reagerer på det. Regjeringen har jo bevilget stadig mer til kollektivtransport, faktisk tidenes satsing i Norge og det er veldig bra. Men Tromsø har enda ikke fått glede av de store pengene; i år er det 69 mill. til årlige busstiltak i Tromsø og 20 mill. for å kutte i billettprisene på kollektivtransport.

Venstre har vært en pådriver for økte bevilgninger til kollektivtransport. Det trengs friske midler som skal stimulere til et bedre lokalt tilbud og billigere billetter. Denne satsingen fra regjeringen har økt gjennom de siste årene. Jeg skulle sett at det var enda høyere for kollektivsatsingen i Tromsø, nærmere nivået de store byene har.


Fylket får 20 mill. til å redusere bussbillettpriser – likevel skrus prisene opp

I statsbudsjettet ble det satt av 20 millioner til å redusere prisene på kollektivtrafikk i Tromsø. Fra 1. februar øker likevel Troms fylkestrafikk billettprisene med seks prosent.


Det er derfor hele tiden et lokalt press for ytterligere økte bevilgninger fra regjeringen til kollektivtrafikk. Tromsø Venstre står på for den jobben.

Bevilgningene vi får tilgang på i 2020 forutsetter økt bussbruk (belønningsordningen): hvis ikke økt bussbruk mister vi tilskuddene.

I tillegg til dette har vi lokale midler fra drivstoffavgiften som kan brukes på buss, men det er jo også behov for trygge skoleveier, bedre kryss, fortau, veier etc. Inntektene er lave. Selv med doblet avgift vil det ta 15–18 år bare å utbedre dagens etterslep på trafikksystemet i Tromsø. Og jeg tenker at vi ikke klarer økt bussbruk uten investeringer (alt fra busskur til terminaler) som vi må ha finansiering til.

Tromsøs kollektivtransport har tre muligheter fra 2020, enten:

1) fortsette med dagens ordning på 89 mill. fra staten til buss (kan bli økt fra år til år) eller

2) inngå en byvekstavtale (flere hundre millioner til buss og milliarder til veier i spleiselag med fylke og staten) eller

3) drivstoffavgift (der staten ikke er med på spleiselaget, vi må betale alt selv). Inntekt årlig er 32 mill.

Det er alternativene vi har. Jeg vet hva jeg vil velge; det som monner, en byvekstavtale med spleiselag mellom staten, fylket, kommunen og bilistene.

Forslaget til en tiltakspakke har vært klart i tre år og det er på høy tid å komme i gang med forhandlinger og oppstart i 2020. Sett i lys av bompengeforliket i høst gjøres det nå en gjennomgang av pakken.

Det vanskelige spørsmålet om bompenger kunne vært løst med en annen løsning, en moderne, rettferdig og fleksibel GPS-løsning slik Datatilsynet har åpnet for. Tromsø kunne vært en pilotkommune igjen, slik vi var først med bru over sundet, tunnelsystemet, underjordiske rundkjøringer og drivstoffavgift.


Reagerer på usikrede snøkjettinger som ligger løst i bybussene

Flere busspassasjerer har kontaktet iTromsø den seneste tiden der de har uttrykt bekymring for at det ligger snøkjettinger løst på gulvet i bussene.


Alt dette med brukerbetaling i bunn. Slik ble byen bygd, i fellesskap. Dagens by er utenkelig uten disse historiske dugnadene. Det er på tide å ta neste skritt for å ruste trafikksystemet for fremtiden. Et løft som vil gi bedre sikkerhet, fremkommelighet, bymiljø og klima. Tromsø er klar!