Det er ordfører Gunnar Wilhelmsen som burde beklage og unnskylde

Ordfører Gunnar Wilhelmsen gir uttrykk for at han er lykkelig for Hermansen beklagelse, men det burde han ikke være.

OPPRØRT: FAU-leder Bjørn Morten Litveit Hansen mener politikerne må skjerme skoleelever når de gjør kutt i en trang økonomisk hverdag.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Politistasjonssjef Anita Hermansen refser en av sine mest betrodde, og beste, menn – Kenneth Helberg – for at han gir uttrykk for sitt hjertes mening stilt overfor et av de mest idiotiske forslagene i Tromsøs politiske historie: Å kutte skolesektoren inn forbi margen av beinet.


Politisjef beklager til ordføreren etter politibetjent kalte skolekutt «hinsides all fornuft»

Stasjonssjef Anita Hermandsen beklager til ordføreren etter en uttalelse fra en av hennes ansatte.


Slikt skal man tydeligvis ikke gjøre, selv om man personlig jobber med konsekvensene av marginalisert ungdom hver dag, for her finnes det hierarki! Her finnes det tjenestevei! Her finnes det orden!


Politiet til Tromsø-politikerne: Slik kan dere forebygge ungdomskriminalitet

Politiet ber politikerne satse på de tidlige skoletrinnene, og flere miljøarbeidere og helsesøstre på skolen.


Den tidligere lederen av forebyggende gruppe (U18) – altså Anita Hermansen – logrer og beklager overfor den politiske ledelsen i kommunen, som om det var en nødvendighet.


Kommentar

Ufortjent hengt til tørk

Skal en politioverbetjent ha lov til å si fra hvis han mener at kommunekutt vil føre til eskalering i ungdomskriminaliteten? «Nei», sier stasjonsmesteren. «Ja», mener svært mange andre


Jeg ber derfor politistasjonssjefen, eventuelt konstituert politimester Astrid Nilsen dersom man må til topps for å mene noe, om å uttrykke etatens syn, ikke på skolekuttene og politikernes prioriteringer, men på hvilke konsekvenser det vil få for politiets forebyggende arbeid med tanke på rusmiljø, voldsmiljø og utenforskap hvis

  • Flere barn faller fra tidlig i skoleløpet?
  • Flere barn i skjevutvikling ikke fanges opp av hjelpeapparatet?
  • Flere barn blir utsatt for ulike former for overlast?
  • Flere barn føler utenforskap?

Eller er det slik at politiet ikke kan gi råd om hvordan samfunnet bør innrettes? Hvilke prioriteringer som må gjøres?


Debatt:

«Du irettesetter en av dine beste menn fordi han gjør jobben sin»

Det er sjeldent at jeg blir skikkelig forbannet av å lese avisa, men du Anita Hermandsen, klarte med glans å bidra til at jeg ble akkurat det, skriver Cecilie Fredheim i sitt innlegg.


Ordfører Gunnar Wilhelmsen gir uttrykk for at han er lykkelig for Hermansen beklagelse, men det burde han ikke være. Det er han som burde beklage og unnskylde – og reversere skolekuttene.