Debatt:

Derfor øker bussprisene i Tromsø

iTromsøs Martin Lægland skriver på kommentarplass at Tromsøs befolkning er snytt for bussmillioner. Sannheten er at regjeringen har snytt Tromsøs befolkning for milliarder ved å ikke kalle inn til forhandlinger om en byvekstavtale, skriver fylkesråden.

må ha forutsigbarhet: Det er umulig for fylkeskommunen å opprettholde dagens prisnivå på buss i Tromsø uten gode statlige rammebetingelser, skriver Kristina Hansen (Ap). Foto: Lars Åke Andersen 

meninger

I praksis har Tromsø blitt ført bak lyset. At prisene på bussbillettene nå øker, er ikke fylkeskommunens fortjeneste.


Kommentar

Tromsøs befolkning snytt for bussmillioner

I høst fikk Tromsø en gladnyhet da statsbudsjettet ble annonsert. Vi fikk tildelt 20 millioner kroner for å redusere bussprisene i byen. Særlig viktig var tildelinga all den tid en eventuell byvekstavtale har blitt utsatt nok en gang.


Lægland skaper et inntrykk av at vi har fått 20 millioner kroner til å redusere billettpriser på bussen i Tromsø. Dette stemmer ikke. Det vi har fått er et signal fra regjeringen om at vi kan søke om midler, fra en felles pott, på inntil 20 millioner kroner, øremerket til reduksjon av billettpriser på buss.

Vi kan ikke bruke disse pengene før de har blitt tildelt, og vi kan heller ikke bruke dem før vi vet hva vi får. Det jobbes i disse dager med en søknad, så vil vi se hva vi får tildelt før vi kan gjøre noe med prisene i Tromsø.

Det vi har gjort er å dimensjonere et busstilbud som svarer til føringer i Nasjonal transportplan, og den forventede byvekstavtalen. I 2019 økte vi busstilbudet med 26 prosent flere avganger. Det betyr flere busser, flere sjåfører og økte driftskostnader. Det nye, forbedrede busstilbudet forutsatte at det skulle bli innført bompenger i Tromsø.

Bompenger ville hatt stor betydning for biltrafikk, kø og økt kollektivbruk i Tromsø. Det driftsnivået vi har innført, har bidratt til at vi nå har et underskudd på kollektivdriften. Dette er grunnen til at prisene på bussen nå øker. Billettprisene på bussen følger ikke konsumprisindeksen, slik Lægland hentyder. De følger realøkonomien i kollektivtrafikken.

Vi har siden 2014 fått over 300 millioner kroner til ulike infrastruktur- og driftstiltak via belønningsordningen. I løpet av avtaleperioden fra 2014 til 2019 har vi nådd målet om 20 prosent økning i antall bussreiser – mye takket være flotte tromsøværinger som er flinke til å ta buss. Vi har også redusert kjøretiden for bussen med 4,5 prosent i samme periode og håper at de samlede tiltakene har gjort busstilbudet mer attraktivt for de reisende i Tromsø. Det var signalisert fra regjeringen at en byvekstavtale skulle erstatte belønningsordningen i 2018 – noe som ikke har skjedd.

Vi har dårlig erfaring med uforutsigbarheten som regjeringens politikk på dette området medbringer. Siden 2014 har vi gjennomført mange tiltak for å forberede Tromsø for en byvekstavtale. Uten en slik avtale står vi i fare for en betydelig nedskalering av kollektivtrafikken i Tromsø, da økt driftstilskudd til busstilbudet er en sentral del av en slik avtale.

Vi har ingen ønsker om å øke prisene, men uten forutsigbarhet og gode statlige rammebetingelser er det umulig for oss å opprettholde dagens nivå. Det haster med å komme i gang med forhandlinger om en byvekstavtale. Alternativet er at vi må nedskalere busstilbudet, eller at billettprisene blir dyrere.