Debatt:

Ja til en ansvarlig og bærekraftig reiselivsvekst

Tromsø kommune opplever en enorm vekst i reiselivet. Dette skyldes mye vår fantastiske plassering i Arktis og den tette koblinga mellom natur og urbant byliv.
meninger

Reiseliv er på mange måter i vinden som aldri før. Nylig har jeg, på vegne av kommunen, deltatt på to høringer på Stortinget om henholdsvis overturisme og et representantforslag om utredning og innføring av turistskatt.

Mange ønsker å komme til Tromsø og regionen rundt oss. Det er ikke rart for vi har mye å by på. Vakker natur, nordlys og midnattssol er kanskje det første man tenker på. Men mange ting som for oss kan kjennes helt dagligdags, kan oppleves både spennende og eksotisk for våre besøkende.

For eksempel har du tenkt på arktisk vinterdrift, eller arktisk renovasjon? Digre biler som manøvrerer i smale gater og bratte bakker dekket av uendelige mengder snø, som ofte synes å komme på en gang.

Eller våre mange festivaler og viktige møtepunkter, for eksempel hundrevis av barn i store bobledresser som ser på film under nordlyset midt i byen under TIFF.


Antall ansatte i reiselivet kan vokse med nesten 70 prosent

En ny rapport fra analyseselskapet Menon viser at antall ansatte i reiselivet i Norge kan øke med 66 prosent fram mot år 2050.


Måten vi bor og lever på i Arktisk er spennende i seg selv, og det er ikke rart at mennesker fra hele verden vil komme til oss for å ta del i alt vi har å by på!

Tromsø kommune sin reiselivsvisjon er: «Lokal tilhørighet i det urbane Arktis». Det betyr at vi skal utvikle oss med utgangspunkt i lokalbefolkninga.

Vi skal la de besøkende bli lokal når de er hos oss og vi skal spille på de kvalitetene vi har i Tromsø – veksten i næringa skal bli et gode for hele Tromsø samfunnet!

Vi har i dag tett opp under en million kommersielle gjestedøgn per år i Tromsø. Vi planlegger for en dobling i 2030. Det er et mål at denne veksten skal være bærekraftig og positiv, både for oss og regionen rundt oss.

For å få til dette har kommunen satt seg i førersetet. Vi tar næringa på alvor, med sine muligheter og sine utfordringer.

Én utfordring er finansiering av infrastruktur for å ta imot to millioner besøkende. Landets kommuner opplever store utfordringer i økonomien. Tromsø kommune er intet unntak. Når du må velge mellom en institusjonsplass, en lærer eller et utfartstoalett – så er det vanskelig å se at utfartsdoet får pri én.


Nordmenn sto for de fleste hotellovernattingene i Norge i 2019

Nordmenn sto for sju av ti overnattinger på norske hoteller og campingplasser i 2019. Dette var sjette år på rad med rekord i totale overnattinger.


Store destinasjoner i verden som opplever høye besøkstall har skjønt det for lenge siden. Og flere i næringa støtter også dette. Senest i sommer uttalte for eksempel et hotell her i byen seg positiv til en form for besøksskatt.

Jeg tror ikke et moderat påslag for våre besøkende vil virke konkurransevridende eller legge føringer på om folk vil komme hit eller ikke. Jeg mener at det vil være ansvarlig å sørge for en bærekraftighet hos våre norske destinasjoner.

Det tror jeg også våre besøkende vil være enige i. Våre fjorder, fjell og topper trenger infrastruktur for å ta imot verden. Naturen må forvaltes riktig og det kan være snakk om store summer for å få det til.

Dette må løses i en spleis mellom det offentlige, næringa og de besøkende.

Jeg støtter derfor en utredning og innføring av en form for turistskatt så snart som mulig. Det er et av de viktigste verktøyene vi kan få for å sørge for en bærekraftig vekst i reiselivet, og i god sameksistens med oss om bor her.