Debatt:

Helsehus-tiltak vil forsterke Tromsø kommunes problemer

To og et halvt år etter åpningen av Helsehuset lanseres tanken om å gjøre om bygget til sykehjem. Det snur opp ned på planene for omsorgstilbudet i kommunen og vil bare forverre situasjonen.

KRITISK TIL HELSEHUS-LØSNING: Bendig Hugstmyr Woie (Rødt)  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Håndteringen av stengingen, eller «renoveringen», av Kvaløysletta sykehjem har vist at de styrende partiene, Ap, Sp, SV og MDG, ikke hadde noen forklaring på hvordan dette skulle konkret gjennomføres, hvor beboerne skulle få ny plass og hvorfor dette plutselig hastet så mye. Heldigvis ble det etter forslag fra Rødt vedtatt at kommunestyret må få saken til behandling før det gjøres noe.

I iTromsø onsdag 5. februar kommer det fram at man nå undersøker hvor det kan være plass til Kvaløyslettas rundt 60 beboere. SVs Gunhild Johansen lanserer ifølge avisen at et alternativ er å ta i bruk Helsehuset for flere av beboerne. Et oppsiktsvekkende forslag, som ikke vil hjelpe på situasjonen Tromsø er i.


Kan gjøre om deler av Helsehuset til sykehjem for å ta imot beboere fra Kvaløysletta

Fredag starter arbeidet med å finne en løsning for beboere og ansatte ved Kvaløysletta sykehjem.


Helsehuset ble åpnet for litt over to år siden, og består av korttidsplasser for ulike pasientgrupper. Helsehuset sliter nå med å få sine pasienter ut på langtidsplasser andre steder.

Dette har ført til at rom som er designet og bygd som enkeltrom brukes som dobbeltrom, med manglende utstyr og for små fellesarealer.

Om dette gjennomføres vil det bare forsterke Tromsø kommunes problemer, og gjøre det vanskeligere å ta imot pasienter som skrives ut av UNN. Det er også stikk i strid med formålet til Helsehuset og vedtatt politikk.


Mener styringspartiene setter ideologi fremfor syke eldre

Sentrale opposisjonspolitikere mener den politiske ledelsen må sette ideologi til side og kjøpe inn private helsetjenester for å bedre situasjonen for dem som ligger i kø på sykehuset.


De siste dagene har det vært mye fokus på hvorvidt kommunen skal kjøpe tjenester hos private aktører. Det som har vært lansert er å kjøpe korttidsplasser hos Kurbadet og en annen institusjon i Nord-Troms. Kommunen har sagt at det ikke er aktuelt, siden det Tromsø kommune sliter med nå er å få folk over på langtidsplass på f.eks. sykehjem

Dette har blitt gjort om til en liksom-ideologisk debatt, dratt i gang av høyresiden og enkelte aviskommentatorer. De har fått god hjelp av utvalgsleder Gunhild Johansen (SV) sin mangelfulle fremstilling av saken

Sannheten er at Tromsø kommune ikke har noe «forbud» mot å låne kapasitet hos private når det trengs. Tromsø kommune bruker faktisk enorme summer på kjøp av private tjenester innenfor helse og omsorg! Mye av det til en mye større kostnad enn nødvendig.


Kommunen vil ikke kjøpe helsetjenester av private aktører for å ta unna køen på UNN

Flere private aktører tilbyr kommunen å ta unna utskrivingsklare pasienter fra UNN, men kommunen er ikke interessert.


Sakens kjerne er at hovedproblemet er at Helsehuset ikke får skrevet ut sine pasienter til langtidsplasser i kommunen. Dette løses ikke ved å få flere korttidsplasser. Helsehuset må få mulighet til å fungere etter intensjonen og da må det flere langtidsplasser til.

SV og Gunhild Johansen må legge fra seg tanken om å gjøre helsehuset om til et sykehjem med langtidsplasser. De bør se etter en løsning på saken om Kvaløysletta sykehjem som ikke medfører full stenging. Situasjonsbildet nå viser en hard realitet: Vedtaket om å redusere kapasiteten med 22 sykehjemsplasser kan ikke realiseres og må oppheves. Kartet stemmer ikke med terrenget.

Kommunen er redd for å bryte kommunelovens bestemmelser om budsjettbalanse. Jeg mener at det er enda verre om man bryter lovene som skal ivareta innbyggerne, som helse- og omsorgstjenesteloven eller pasient- og brukerrettighetsloven.