Mye, mye verre enn vi forestilte oss

Gunnar Wilhelmsen jublet da han overtok ordførerklubba etter Kristin Røymo. Det spørs om han er like glad over å ha arvet det økonomiske kaoset som nå velter over ham?
meninger

I 2018 sto Aps gruppeleder, Jarle Heitmann, og forsikret velgerne om at det var full kontroll i kommuneøkonomien. Nå innrømmer han at dette på ingen måte stemte.

I en seks sider lang rapport utarbeidet av Komrev Nord, har revisjonsselskapet gjennomgått økonomien i seksjon for oppfølgingstjenester i Tromsø wkommune. Konklusjonen er nådeløs: «Urealistisk budsjettering» og «manglende rutiner og prosesser», lyder overskriftene.

Rapporten kommer med en rekke påstander om urealistisk budsjettering i seksjon for oppfølgingstjenester. Seksjonen har et årlig forbruk på rundt en halv milliard kroner. Nå vil politikerne til bunns i om dette er et gjennomgående problem for hele kommunen.

Selv styrende politikere beskriver funnene til Komrev Nord som svært alvorlige. Heitmann mener at dette har gjort at man har fattet vedtak på sviktende grunnlag.

Heitmann skrev i 2018 et blogginnlegg med tittelen «Vi har kontroll på økonomien i Tromsø kommune». Her skriver han blant annet: «Vi har god kontroll på den økonomiske situasjonen i Tromsø kommune totalt. Det viser regnskapet for 2017, som ble presentert i dag».

I ettertid fremstår de gamle forsikringene som om Heitmann har stått foran et brennende hus og hevdet at «her er det ingenting å bekymre seg over» da brannvesenet kom.

Ap-gruppelederen mener diskusjonen om kommuneøkonomi kunne vært bedre, om Ap hadde vært mindre bastant. «Jeg skulle ikke sagt at vi hadde full kontroll, og jeg beklager at jeg brukte de ordene. Det gjorde at diskusjonen om kommuneøkonomien ikke ble så realistisk og konkret som den burde vært», sier Heitmann.

Ap-gruppelederen mener kommunen snarest må få klarhet i hvor realistiske budsjettene er. Rapporten gjør ham betenkt. Han mener de ikke hadde det økonomiske grunnlaget for å gjøre prioriteringene, og at de med bedre tallgrunnlag ville gjort kuttene og omstillingene i kommunen tidligere.

Gruppeleder i SV, Pål Julis Skogholt, er også oppgitt: «Rapporten sier to ting: Det første er at budsjettene fra administrasjonen ikke er realistiske. Det andre er at budsjettene som blir vedtatt av kommunestyret ikke blir brukt som styringsverktøy i kommunen. Hva i helvete skal man gjøre da?», sa Skogholt.

Personlig vet jeg ikke hva som gir mest grunn for bekymring: At vi oppdager at forsikringene om at alt var på stell ikke medførte riktighet, eller at de ikke ser ut til å vite hva de nå skal gjøre etter avsløringene?

Mens politikerne forsøker å overgå hverandre i å innrømme at de tok feil, kommer plutselig stabssjef i kommunen, Oddgeir Albertsen, og antyder at revisjonsrapporten ikke stemmer.

Ifølge ham gir Komrev Nords rapport en ensidig fremstilling. «Det fremstilles i mediene som en ensidig sannhet, men det er ikke riktig så enkelt. Og bare fordi det står i et brev, betyr det ikke at det er riktig. Det er en del betraktninger der som jeg anser som unyansert».

Sett utenfra, kan det være lett å konkludere med at det bare er krisemaksimering fra medienes side. Rapporten tyder imidlertid på at bildet sågar er dystrere enn vi til nå har malt, så hvis den medfører riktighet, er vi i alvorlige vansker.

Nå skal jeg være forsiktig med å «gjøre en Heitmann», altså å konkludere før alle fakta foreligger. Det spørs likevel hvor mye lit man har til administrasjonens påstander, alt med konklusjonen om at det var kontroll på kommuneøkonomien viste seg å være riv, ruskende feil.