Debatt:

«Politikerne bygget et badeland. Men trengte vi egentlig et badeland nå?»

Tromsø er en vakker by med mange turister og fin natur. Men det finnes et stort problem. Et problem som må ordnes.

KUTT: Gyllenborg og de andre barneskolene må belage seg på kutt og mindre å rutte med fremover.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Politikerne ønsker å kutte 40 millioner kroner fra Tromsøs skoler. Som om det ikke er nok, vil de også stenge ned sykehjemmet på Kvaløysletta. Hva annet tenker politikerne å kutte? Finnes det noe annet å kutte?

Akkurat nå venter alle i nervøsitet og spenning på hva som skal skje med sykehjemmet på Kvaløysletta: Kommer politikerne til å redde det eller vil de velge å stenge sykehjemmet? En stenging vil bli en stor belastning for de eldre som bor der. Mest sannsynlig kommer også flere ansatte til å miste jobben sin. Det å stenge sykehjemmet er ikke gunstig for noen parter. Og det er de eldre som virkelig er den tapende part i denne saken.

Erna Solberg vil at kvinner i Norge skal føde flere barn. Men hvis disse barna blir født, kommer de til å bli født i en by der politikere kun tenker på fremtida uten å tenke på nåtida. Hvorfor skal disse kvinnene føde barn, hvis barna ikke vil få en bra utdanning?

Ordet bærekraftig utvikling har blitt et populært ord. Et ord som blir brukt så mye at det har blitt en klisjé. I hver samfunnsfagsbok, i hver tale står det. Det betyr at vi må tenke på fremtiden uten å skade de ressursene vi har i nåtiden. Men hvorfor skal vi tenke på fremtiden, når vi allerede begynner å ødelegge nåtiden? Hva er det vi skal gi fremtiden? 1.000 kroner i barnetrygd som er like mye som en ungdom bruker på å kjøpe et bar gensre?

Politikerne i Tromsø kommune har tenkt å kutte 40 millioner kroner fra skolene. Det er helt galt. Disse 40 millionene som skal kuttes er ikke midler som kan kuttes uten videre. Disse 40 millionene er forskjellenemellom god og dårlig kvalitet på skolen; forskjellen mellom hvor bra lærerne følger opp elevene og hvor raskt elever dropper ut. Ungdomskriminalitet i byen har økt og politiet har blant annet advart mot å kuttene. Er det virkelig nå vi skal kutte i skoleverket?

Politikerne bygget et badeland, men trengte vi egentlig et badeland nå? Vi kunne brukt disse pengene på viktigere ting som gratis skolemat, flere lærere og kanskje pusset opp skolene. Hvis dette fortsetter, kan det ende veldig dårlig for barn og ungdommer i byen.

Kjære foresatte og politikere, dere kan ikke la dette skje. Det påvirker barna deres. Det er dere som avgjør denne saken. Det er dere som tar valget om det skal kuttes eller ikke.

Som sagt ønsker politikerne å kutte penger både fra sykehjemmet og skoler i Tromsø, men skolene og sykehjemmene er det siste vi trenger å kutte i nå. Vil du sette en stopper for dette, og minne politikerne på at det de nå driver med er uansvarlig, oppfordrer jeg dere til å delta på skolestreiken førstkommende onsdag.

Skjerp dere, politikere!