Debatt:

Vi vet at det er mange barn og unge i vår kommune som ikke har det bra nok

Tromsø kommune sliter økonomisk. Sparekniven rammer mange, men når det er våre barn og unge som rammes, er det mange som reagerer.

Tromsø rådhus  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Barnevernet i kommunen, Utdanningsforbundet, representanter fra politiet og flere andre har stått fram og uttrykt bekymring for kuttene som skal skje i skolesektoren i Tromsø kommune framover. Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten stiller seg bak de bekymringene som allerede er belyst i media.

Vi vet at det er mange barn og unge i vår kommune som ikke har det bra nok.

Helsesykepleierne i kommunen rapporterer om mange arbeidsoppgaver og at de dessverre altfor ofte må avvise elever som kommer på åpen dør.


Problemet er at vi kan ikke snu – vi har ikke råd til å snu

Det brenner på mange fronter om dagen. Onsdag denne uka samles elever fra skoler i Tromsø for å streike mot kuttene i skolesektoren.


Helsedirektoratet utarbeidet i 2010 normtall for helsesykepleiers tilstedeværelse i skole. Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune mangler 9 årsverk for å imøtekomme dette.

I 2016 kom nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Med nye retningslinjer for skolehelsetjenesten fikk helsesykepleier nye arbeidsoppgaver som blant annet mer gruppe- og klasseromsundervisning. Dette er en viktig måte å jobbe helsefremmende og forebyggende på, men vi vet også at åpen-dør tilgjengeligheten er vesentlig for barn og unge som trenger noen å snakke med.


Elevrådene vil streike mot skolekutt: Samler elever for fakkeltog

Elevene fra fastlandsskolene skal samles i fakkeltog og holde appell på Stortorget neste onsdag, i håp om å bli hørt og sett av politikerne.


Vi ser derfor at vi er altfor lite tilstede på skolene slik fordelingen av ressurser er i dag.

Kutt i lærerstillinger i Tromsøskolen frykter vi kan få store konsekvenser. Vi undrer om det vil være noen som har kapasitet til å se og hjelpe de elevene som trenger det lille ekstra?

Vi frykter at elever som allerede er risikoutsatt står i fare for å ikke få hjelp i tide og at oppfølgning de sårt trenger både faglig og sosialt, uteblir.

Vi vet, og forskning viser, at det er vesentlig for barn og unges trivsel i skole og læringsutbytte, at de blir sett og at gode relasjoner etableres. Vi frykter at med kutt i lærerstillinger, vil de trygge og tydelige voksne i skolen ha mindre tid til å se elevene i skolehverdagen.


Slik kan din nærskole rammes av millionkuttene

Se oversikten over skole-kuttene her.


På Lørdagsuniversitetet 25 januar 2020, holdt førsteamanuensis Gro Hilde Ramsdal et sterkt innlegg om frafall i videregående skole. Tittel på innlegget var Hvem dropper ut av skolen og hvorfor? Ramsdals klare henstilling på vegne av de unge var: "Dont leave me now".

Ramsdal hadde funnet at frafall i skolen blant annet handlet om relasjoner og psykisk helse. Og at dette startet tidlig. Elevene trenger tilstedeværende voksne som hjelper dem til å mestre utfordringene livet byr på. Helsesykepleier jobber forebyggende og helsefremmende og vi har stor kunnskap om psykisk helse. Det burde være helsesykepleier tilstede på skolene hver dag. Og nok lærere til at de har tid til å se og hjelpe elever som trenger det.

Da kan vi snakke om at Tromsø kommune satser på barn og unge.

Helsesykepleiere i Tromsø kommune stiller seg bak oppropet til de andre faggruppene og ber om at politikerne ikke forlater barn og unge i Tromsø nå.