Til minne: Lagmann Dag Nafstad (66)

Han betydde mye for oss alle

Lagmann Dag Nafstad døde brått 7. februar 2020, 66 år gammel.

DØD: Dag Nafstad. 

meninger

Han vokste opp på Årvoll i Oslo, gikk på Oslo Katedralskole og deltok i studentpolitikken med sterkt engasjement. I studietiden var han aktiv deltaker i JussBuss. Høsten 1978 tok han juridisk embetseksamen, og etter et par år som advokatfullmektig startet han sin lange yrkeskarriere i det offentlige. Først i ulike juridiske stillinger i Oslo kommune, deretter fra 1988 som teknisk kommunaldirektør i Tromsø kommune, før han i mai 1992 ble utnevnt som lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, fra 2001 som lagmann og nestleder.

Alle i lagmannsretten har hatt stor glede av å samarbeide med Dag i alle disse årene. Med sitt vennlige vesen og sin store arbeidskapasitet, og søken etter det beste for virksomheten og den enkelte, var han en enestående kulturbygger og kollega.

I løpet av årene har Dag deltatt i mange utviklingsprosjekter i regi av lagmannsrettene og domstoladministrasjonen. Vi fremhever særlig hans kompetanse og engasjement ved prosjekteringen og byggingen av Tinghuset i Tromsø fra 1998 til 2003.

Ved siden av sitt arbeid i lagmannsretten var han blant annet mekler hos Riksmekleren i til sammen 23 år. Han meklet både kretssaker og rikssaker, og hadde i mange år hovedansvaret for meklingen i det sentrale kommuneoppgjøret. Meklingene var ofte krevende, og vi vet at Dags rolige vesen og diplomatiske evner var til stor hjelp når partene i arbeidslivet skulle finne gode løsninger for fellesskapet.

Dag skulle snart fylle 67 år og forberedte seg til å gå av med pensjon fra 1. mai i år. Mye av sin kompetanse og erfaring har han bragt videre til de som fortsatt skal delta i ledelsen av lagmannsretten, og vi kommer til å ha stor nytte av dette i tiden fremover.

Vi hadde sett frem til å takke Dag for den gode kollegaen han har vært for oss, og ønske ham mange gode år som pensjonist. Han var et fast punkt i lagmannsretten, en skjønnsom mekler og jurist, veileder og venn. Han betydde mye for oss alle. Våre tanker går til hans kjære kone Unni og hans barn, som mistet Dag så altfor tidlig.