Debatt:

Kommuneskam

Hva er det egentlig som skjer i administrasjonen og blant politikerne i Tromsø kommune?

  Foto: Arkiv

meninger

Hvordan kan disse fraskrive seg lovpålagt oppgaver og ansvar for de mest sårbare gruppene i kommunen, de yngste skoleelevene og de eldste hjelpetrengende gamle og syke, ved å ta penger fra deres budsjett og fjerne sykehjemsplassene til tross for et undervekt behov?

Vi er sikkert mange som tenker på hvordan offentlig forvaltning av pengebruk har pågått i flere år med bygging blant annet av Tromsøbadet. Resultatregnskapet viser tall langt over det budsjetterte og nå viser årlige driftsutgifter svært høye tall. Kan man tillate seg å kalle driften for stormannsgalskap uten endestykke?

Svømmeopplæring for skoleelever er pålagte oppgaver for kommunen, det gjelder også for elever utenfor bykjernen. Svømmebassenget på Alfheim gir mulighet til eldre å ivareta helsen. Kroken, Stakkevollan og Kvaløya sikret svømmeopplæring til skoleelever i nærmiljøet, uten å påføre foreldre økte reiseutgift til Tromsøbadet.


Kommentaren

Hule trusler fra Heitmann

Å antyde at man vil gå som politiker, for at det blir stilt spørsmål ved lønna di, er ikke spesielt smart.


Det samme gjelder sykehjemmene eks. Kvaløysletta og Kroken, som fungerte godt i distriktet med hensyn til besøk av familie og kjente.

Hvor er de langsiktige kommuneplanene med klar budsjettering og tidsramme for kommunale nybygg og oppussing for å unngå nødløsninger og nedstengning av sykehjemmene med hjelpetrengende brukere som fraktes rundt som flyttegods? Svaret viser fullstendig feile prioriteringer langt fra det ansvaret de har påtatt seg.

Ut fra siste års/ukers overraskelser burde det pålegges Tromsø kommune internkontroll blant etatsledere og nyvalgte uerfarne politikere. Det er uansvarlig å fortsette en offentlig kommunal drift med den kortsiktige planlegginga fra administrasjonen og blant politikerne som føres.

Stopp Byvekst-planene og prioriter befolkninga på fastlandene og distriktene rundt Tromsø som også har rett til prioritering i kommuneplanene og ivaretatt av politikerne til å bli sett og tatt alvorlig der de lever, bor og arbeider.

Sørg for at elevene i distriktet får sin rettmessige plass i politiske saker helt på linje med de i bykjernen.


Tromsøbadet koster kommunen 36 millioner kroner i året

Det har kostet nesten én milliard å bygge byens nye badeland. Nå er det klart hvor mye Tromsøbadet vil belaste kommunekassen årlig.