Debatt:

Forventningene er høye. Ikke til bortforklaringer. Men til handling

Når Widerøe driver et høyt politisk spill, med store deler av befolkningen og næringslivet i nord som brikker i et politisk spill, kreves det handling, skriver næringsforeningene i Narvik og Harstad.

Et De Havilland Canada Dash 8–100 (LN-WIN) fra Widerøe letter fra Oslo lufthavn. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix  Foto: Stian Lysberg Solum

meninger

Ofoten og Sør-Troms er med byene Narvik og Harstad et naturlig midtpunkt i Nord-Norge. Geografisk ja, i innbyggertall på linje med Bodø og Tromsø. At en monopolist som Widerøe nærmest over natta kan frakoble denne delen av Nord-Norge fra resten av Nordland er en situasjon som ikke er akseptabelt.

Og næringslivet i Ofoten og Sør-Troms er ikke så opptatt av hvem som har skylden, hva som er årsaken, eller resten av «peke-på-leken» som nå utspiller seg i lokale og nasjonale medier. Vi krever handling, nå.


Widerøe kutter flyavganger fra Tromsø

Widerøe reduserer tilbudet på kortbanenettet med 4.000 avganger i året, og begrunner kuttene med økte avgifter, svekkelse av kronen, og markedsutviklingen i Norge.


En samferdselsminister som i sin kommentar til NTB sier at han tar flyselskapets avgjørelse til etterretning, men at han er bekymret for konsekvensene, er ikke betryggende.

Et flyselskap som bevist, eller ubevisst, men effektivt har holdt annen konkurranse unna sitt marked, uttaler at dersom bare avgiftene hadde blitt kuttet med 12 kroner per reisende, står ikke til troende.

Næringslivet skjønner spillet til Widerøe – men er usikker på om Widerøe skjønner konsekvensene. Så får andre vurdere om dette står i sammenheng med Widerøes uttalte verdier: omtenksom, pålitelig, folkelig og engasjert.

For å opplyse de som ikke har brukt ruten mellom Evenes og Bodø i det siste så koster en billett tur/retur ca. 4500 kroner dersom du må bestille den kort tid i forveien, for øvrig billigere å reise via Oslo med konkurrerende selskap. Mens man må påregne over 3000 kroner dersom man kan bestille reisen god tid i forveien.


Hareide bekymret for konsekvensene av Widerøe-kutt

Flyselskapet Widerøe kutter 4.000 flygninger i kortbanenettet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han er bekymret for konsekvensene.


At man da uttaler i mediene at dersom avgiften hadde vært 12 kroner billigere, hadde gjort at man kunne opprettholdt rutetilbudet, oppleves mer som en hån av næringslivet i Ofoten og Sør-Troms.

Da er det mer prisverdig å se en presis fylkesrådsleder Thomas Norvoll i Nordland som er tydelig på at dette ikke er akseptabelt. Og uttaler svært helt korrekt «Vi kan rett og slett ikke komme til mai og se at disse kuttene blir gjennomført. Vi må finne en løsning før den tid»

Som kjent overtar fylkeskommunen fra 2020 ansvaret for FOT-rutene. Og i Nordland har politisk ledelse uttalt i sin politiske plattform at det er viktig at Evenes får forlenget dagens FOT-rute til Bodø.


Debatt:

«Tiden er inne for å se på hvordan vi utformer offentlige innkjøp på kortbanenettet»

Høyre anklager Widerøe for å bedrive dobbeltspill.


Samtidig bør Norvoll ha en god medspiller i sin tidligere fylkesråd for næring i Nordland, nå statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø. Forhåpentligvis husker hun nå næringslivet hun var fylkesråd for inntil kort tid siden. Kanskje hun er nøkkelen til action, now?

Løsningen som nå må finnes er ganske enkel, og det er flere aktører sitt ansvar.

  1. Rutetilbudet mellom Evenes og Bodø kan ikke stoppe opp
  2. Rutetilbudet mellom Evenes og Bodø bør snarest bli bedre
  3. Ingen kan akseptere at en monopolist har så stor markedsmakt at innbyggerne i Nord-Norge blir brikker i et politisk spill. Og dette må være øverst på dagsorden når den videre jobben med den nordnorske kollektivtransporten skal ut på anbud.


Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, ledelsen i Widerøe, politisk ledelse i Nordland fylkeskommune bør sette seg ned sammen snarest. Og helst ikke komme ut av sitt møte før det er hvit røyk over taket
Og det burde ha komme et tydelig signal fra disse aktørene allerede på at så skal skje.

Dersom ingen andre påtar seg ansvaret, så stiller gjerne næringsforeningene i Narvikregionen og Harstadregionen med nødvendige møterom, og tilstrekkelig med kaffe, slik at disse tre aktørene finner en løsning som kan betrygge næringslivet i regionen.

Budskapet er enkelt – JUST FIX IT