Debatt:

Svært skuffende av Widerøe

Høyre anklager Widerøe for å bedrive dobbeltspill.

Kent Gudmundsen (H)   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Denne uken ble det kjent at flyselskapet Widerøe kutter 4.000 avganger i distriktene. Dette er et grep som i lys av nylige avgiftskutt oppleves som et dobbeltspill av Widerøe. Særlig trist er det for oss i distriktene som nå får et redusert flytilbud.

Widerøe ba om avgiftskutt for å ikke legge ned kommersielle ruter. Det fikk de av regjeringen, både i nye forskriftsbestemmelser og i statsbudsjettet. Dette utgjør om lag 40 millioner ekstra, men likevel kutter altså Widerøe i tilbudet.

Samferdselsdepartementet kan kun sette krav til driften av de flyrutene som man kjøper inn. Men for de kommersielle rutene, bestemmer aktørene selv.


Widerøe kutter flyavganger fra Tromsø

Widerøe reduserer tilbudet på kortbanenettet med 4.000 avganger i året, og begrunner kuttene med økte avgifter, svekkelse av kronen, og markedsutviklingen i Norge.


Dette er en avgjørelse tatt av styret til Widerøe på bakgrunn av deres økonomiske situasjon. Selskapet har begrunnet rutekuttene med utviklingen av kronekursen, avgiftsnivået og markedsutviklingen.

Høyre og regjeringen har vært bekymret for at dette skulle skje og derfor fikk Widerøe avgiftslettelser allerede nå fra 1. januar 2020. Fremfor å satse videre, svarer de kort tid etter med nye kutt på kommersiell produksjon.

Ved sist anbud i Nord-Norge vant Widerøe i konkurranse med Fly Viking og beholdt i praksis sin monopolposisjon på kortbanenettet. Tilbudet til Widerøe var 100 millioner lavere og det kan nå synes at dette merkes på selskapets bunnlinje.


Nokas overtar sikkerhetskontrollen på Tromsø Lufthavn

Sikkerhetsselskapet overtar sikkerhetskontroll og vakthold på 39 av 43 norske flyplasser.


Kortbanenettet er en viktig del av norsk kollektivtransport og avgjørende for bosetting og utvikling i distriktene. Vi kan derfor ikke ha det slik at et privat selskap som er enerådende på kortbanenettet nærmest over natten kan legge ned viktige transporttilbud for innbyggerne.

Vi mener tiden er inne for å se på hvordan vi utformer offentlige innkjøp på kortbanenettet, slik at vi sikrer bedre kontroll på viktig flyruter og vårt felles samferdselstilbud.


Hareide bekymret for konsekvensene av Widerøe-kutt

Flyselskapet Widerøe kutter 4.000 flygninger i kortbanenettet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier han er bekymret for konsekvensene.


For oss er det viktigste fremover å sikre et fortsatt godt tilbud til innbyggerne som blir rammet og kanskje hindre at kuttene gjennomføres.