Debatt:

Frp vil gjenreise respekten for autoritetene

Per-Willy Amundsen vil ha tilbake muligheten til å anvende fengsel som straffereaksjon mot mindreårige lovbrytere.

Per-Willy Amundsen (Frp) tar til orde for å endre lovgivningen. Her er han sammen med politimester, Ole B. Sæverud, i en annen forbindelse da han var justisminister  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Under det rødgrønne styret ble justissektoren preget av oppmykninger av straffer og innskrenkning av politiets makt. De rødgrønnes kyss-klapp-klem-politikk må vi betale for i dag.

Hovedstaden opplever en ungdomskriminalitet som nærmest er ute av kontroll. Og politiet står maktesløse.


Regjeringen vurderer oppholdsforbud for gjengkriminelle i Oslo

På et folkemøte torsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at det kan bli aktuelt å innføre oppholdsforbud for gjenger i Oslo, der ungdomskriminaliteten har økt.


Politifolk har fortalt at etter muligheten for å sende folk i ungdomsfengsel ble strammet inn i 2012, gikk det hele nedover. I 2012 iverksatte nemlig den rødgrønne regjeringen lovendringer som i praksis gjør det særdeles vanskelig å fengsle kriminelle under 18 år.

I dag er hovedregelen at personer under 18 år ikke skal dømmes til fengsel. Alternativene er samfunnsstraff, ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Dette er alle straffereaksjoner som lovbryterne selv må samtykke til. Det sier seg selv at straffereaksjoner som må samtykkes til ikke har særlig preventiv effekt.


Antallet ungdomsforbrytere som havner hos Konfliktrådet øker: – Noe skjer i ungdomsmiljøet i Tromsø

I 2018 behandlet Konfliktrådet i Troms 14 saker knyttet til ungdomskriminalitet. I fjor var tallet 21.


Når ungdomskriminelle finner ut at det ikke får noen konsekvenser å begå lovbrudd, etablerer det seg raskt en «fuck the police»-mentalitet. Siden 2012 har straffbare forhold begått av ungdom mellom 10 og 17 år nesten tredoblet seg. Vold mot offentlige tjenestemenn har også steget betraktelig. Dette viser hvor fatale resultater de rødgrønnes naive politikk har ført med seg.

Som resultat av de rødgrønnes lovendring fra 2012, står nemlig politiet nærmest uten maktmidler overfor kriminell ungdom. Følgelig har ungdommen mistet respekten for politiet.


– Vi har 13-åringer med narkotikagjeld som ikke kommer seg ut av miljøet

Tirsdag fikk politikerne i formannskapet en orientering om U16-gruppa som jobber for å hindre at ungdom havner i kriminelle miljøer.


Mens politiet tidligere pleide å bryte opp gjengmiljøer ved å sende «gjenglederen» i ungdomsfengsel, har de nå mistet dette effektive virkemiddelet.

For å få bukt med gjengkriminaliteten er vi nødt til å reversere de rødgrønnes naive lovgivning hva gjelder straff. Jeg har derfor sendt inn skriftlig spørsmål til justisministeren, hvor jeg krever svar på om regjeringen vil gjøre det mulig å anvende fengsel som straffereaksjon mot mindreårige lovbrytere, og om hun vil vurdere å reversere de rødgrønnes lovendring.

Vi er nødt til å gjenreise respekten for autoritetene.


Slik er ungdomskriminaliteten i Troms: Ber foreldrene passe på

Ungdommen i Troms skiller seg ikke ut på landsbasis, viser undersøkelsen Ungdata. Justis -og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) ber foreldre om å passe på.