Debatt:

Mangel på politisk styring setter utvidelsen av flyplassen på spill

I flere år har ulike politiske regimer, politikere, næringslivet og samfunnsaktører arbeidet for en utvidelse av Tromsø Lufthavn, skriver Høyres gruppeleder, Sebastian Henriksen.

Gruppeleder i Høyre, Sebastian Henriksen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

I en by og i en Tromsø-politikk hvor omkamper og uenighet har hindret framtidig utvikling har dette vært et tverr-politisk lyspunkt. Gleden var derfor stor når Avinor sist fredag vedtok utvidelsen av Tromsø Lufthavn og ny terminal.

Dette har mange arbeidet for i flere år og er en seier for utviklingen av Tromsø og Nord-Norge. Tromsø som destinasjon har hatt en ekstrem vekst og reiselivet er blitt en av våre viktigste næringer. Det er derfor på tide at man får på plass en flyplass som svarer til denne utviklingen og Tromsøs framtidige behov.

Sentrale myndigheter, Avinor og fylkeskommunen har innsett dette og ønsker nå å legge til rette for en utvidelse av Tromsø Lufthavn. Dette bør møtes med jubel og ikke sables ned av våre ledende partier i Tromsø kommune.

Det ligger i politikkens natur at vi har ulike synspunkter og bruker ulike virkemidler for å nå våre mål for samfunnet. Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til togradersmålet og til å gjennomføre kraftige kutt i våre utslipp. Klima og miljø er vår tids største utfordring, og vi må arbeide systematisk for å skape et grønnere samfunn.

Norsk teknologi, kompetanse og ressurser kan her være en del av løsningen. Det blir derfor for enkelt og lite fremtidsrettet å stemme mot en utvidelse av Tromsø Lufthavn med argumentet «MDG vil ikke at Tromsø skal kunne ta ned større fly enn i dag».

Dette er symbolpolitikk som viser et skremmende lite fokus på framtidig utvikling av Tromsø og Nord-Norge. Svaret fra flyselskapene og reiselivet vil være at man ser til andre destinasjoner enn Tromsø og flytrafikken blir den samme bare ikke her hos oss.

Våre klimautfordringer er større enn dette, og fokuset bør være på hvordan vi forhindrer de store klimautslippene globalt. Vi må arbeidet med å legge til rette for mer fornybar energi og elektrifisere både skipsflåten og flyene vår i fremtiden. Her har allerede Widerøe en tydelig ambisjon om å utvikle verdens første nullutslipps fly inne 2030.

Dette må vi som politikere legge til rette for og ikke skape usikkerhet rundt store samferdselsprosjekter og rammevilkår for næringslivet med serviett-vedtak over bordet i rådhuset. Skal vi lykkes med å øke verdiskapningen i Nord-Norge må vi løfte sammen og sikre forutsigbarhet for næringslivet.

Politikken som nå føres i Tromsø kommune skaper usikkerhet for næringslivet, reiselivet og de store prosjektene som mange har jobbet for i lang tid. Flyplass-saken er bare et symptom på en politisk ledelse med mangel på styring. Senterpartiet som var den viktigste maktfaktoren i lokalvalget er redusert til et anonymt parti uten noen klar politikk for byen vår. Samtidig virker ordføreren og Arbeiderpartiet styrt av SV og MdG.

Gang på gang må ordfører Gunnar Wilhelmsen ut å drive brannslokning på vegne av vår nye politiske ledelse. Det måtte ordfører og varaordfører også i denne saken. Da kan man jo spørre seg: Hvem er det egentlig som styrer Tromsø kommune?