«Arbeiderpartiet er klare på at vi fullt ut støtter å bygge ut lufthavnen»

Topp-politikere i Ap mener kritikken som har kommet etter at partiets representant i et utvalgsmøte stemte mot å forlenge rullebanen på Langnes er storm i et vannglass.
meninger

Arbeiderpartiet har over mange år jobbet for utbygging og utvidelse av Tromsø Lufthavn og for en ny vei til lufthavna. Dette har vi støttet gjennom mange vedtak og det ligger også til grunn for store deler av kommunens planverk som vi styrer etter. Vi har ledet kommunens flyplassutvalg de siste fire årene.


Debatt:

Mangel på politisk styring setter utvidelsen av flyplassen på spill

I flere år har ulike politiske regimer, politikere, næringslivet og samfunnsaktører arbeidet for en utvidelse av Tromsø Lufthavn, skriver Høyres gruppeleder, Sebastian Henriksen.


Vi har gjennom vårt partiprogram gått til valg på følgende; «Tromsø Arbeiderparti vil understreke at Tromsø lufthavn Langnes har behov for å øke kapasiteten til å ta imot flere og også større fly. Vi vil jobbe for å realisere dette».

Enkelte opposisjonspolitikere og aviskommentatorer prøver nå å spinne en sak om at ordføreren ikke har styring og at Arbeiderpartiet i kommunestyret ikke kommer til å støtte en utvidelse av rullebanen på Langnes. Det er ganske oppsiktsvekkende at de ikke har fått med seg at denne saken, på grunn av sin prinsipielle karakter, skal til endelig behandling i kommunestyret. Det hadde vært interessant om vi kunne få opp tall på antall ganger for eksempel Høyre har endret sin votering fra ulike utvalg og frem til kommunestyret. Eller antall ganger Høyre eller Rødt sin gruppe ikke har stemt samlet i en votering i kommunestyret.


Ny flyplass gir nye utfordringer

Vi må diskutere utfordringene og mulighetene en ny flyplass fører med seg, skriver iTromsøs politiske redaktør.


I Arbeiderpartiet er det høyt under taket. Vi tar stilling til hva vi skal votere i kommunestyret på gruppemøtet i forkant av kommunestyremøtene. Frem til da tar vi forbehold om at våre voteringer kan endre seg frem mot endelig behandling – fordi det er enten kommunevalgprogrammet eller gruppas flertall som tar endelig beslutning i alle saker. Dette er ingen nyhet og ble for øvrig i denne saken også presisert av vår representant i utvalget.

Det er heller ikke oppsiktsvekkende at vår ordfører i denne konkrete saken sier at vedtaket i Klima- miljø og samferdselsutvalget ikke er vår politikk. Arbeiderpartiet er klare på at vi fullt ut støtter å bygge ut lufthavnen, både når det gjelder terminal og rullebane, som vi har programfestet. Vi legger også til grunn at utvidelse av rullebanen på Tromsø Lufthavn har tverrpolitisk støtte av et overveldende flertall i kommunestyret.


Debatt;

«Flere må ta buss til flyplassen»

Morten Skandfer (V) er glad for flyplassplanene i Tromsø.


Vi er stolt og fornøyd med at Avinor satser på Tromsø som Nord-Norges hovedknutepunkt for flyreiser. En utvidelse av rullebanen er viktig og riktig både med tanke på sikkerhet, vekst, miljø og klima. Vår politikk ligger fast - selv om det kanskje gjør saken litt mer kjedelig for enkelte opposisjonspolitikere og media.