Debatt:

Nei til symbolpolitikk som reduserer flysikkerheten

Å være mot utvidelse av rullebanen er å være mot en lang nok sikkerhetssone for fly under landing, mener Venstre.
meninger

Vedtaket i klima, miljø og transportkomiteen om å ikke ønske forlengelse av rullebanen av hensyn til miljø og klima er som å avslå ABS-bremser og airbag for å begrense bilbruken.


NHO-sjefer: Tror på kraftig vekst i reiselivsbransjen etter flyplassoppgradering

Når Tromsø lufthavn får økt kapasitet til nesten tre millioner reisende per år vil det bety et kvantesprang for reiselivet i regionen.


Hvorfor? Fordi å være mot utvidelse av rullebanen er å være mot en lang nok sikkerhetssone for fly under landing. Dårlig sikkerhet er ikke måten vi skal få ned utslippene fra fly.


«Arbeiderpartiet er klare på at vi fullt ut støtter å bygge ut lufthavnen»

Topp-politikere i Ap mener kritikken som har kommet etter at partiets representant i et utvalgsmøte stemte mot å forlenge rullebanen på Langnes er storm i et vannglass.


Den slags vedtak er symbolpolitikk med store negative samfunnseffekter og uten betydning i klimaarbeidet. Det kan også redusere legitimiteten for andre nødvendige tiltak.

For øvrig må det være en prioritert oppgave for innbyggerne, næringslivet, byen og regionen at Tromsø Lufthavn har høy kvalitet og sikkerhet. Lufthavna er er en hub for folk som reiser i jobb, til helsetjenester, ferie eller viktige offentlige tjenester. Inntil videre er flyet kollektivtrafikk i Nord-Norge.


Debatt:

Mangel på politisk styring setter utvidelsen av flyplassen på spill

I flere år har ulike politiske regimer, politikere, næringslivet og samfunnsaktører arbeidet for en utvidelse av Tromsø Lufthavn, skriver Høyres gruppeleder, Sebastian Henriksen.


Vi har fortjent trygge forhold på flyplassen, som skal fungere under vanskelige vær- og føreforhold. Fjellene nord for flyplassen gjør at flyene ofte lander et godt stykke inn på banen og da blir bremselengden kortere. Derfor må den utvides. Kan man virkelig være mot dette?

Motstanden mot større fly er også merkelig, men velkjent fra SV og MDG. Men de nye flyene som nå tas i bruk kan fly passasjerer fra punkt til punkt i stedet for mange mellomlandinger. Det korter reisen og reduserer utslippene. I vårt videre arbeid for å begrense klimagassutslippene knyttet til reiselivet skal vi gjøre mye annet enn å bekjempe flysikkerheten på Tromsø Lufthavn.


Ny flyplass gir nye utfordringer

Vi må diskutere utfordringene og mulighetene en ny flyplass fører med seg, skriver iTromsøs politiske redaktør.


Vi skal jobbe for at lufthavna blir sentral i el-flysatsingen i nord. Terminalen skal være klimanøytral. Flere skal bruke kollektivtrafikk til og fra. Båter og hoteller må være klimanøytrale. Og flyene må være nye og energieffektive, CO₂-avgifter gjør det dyrere å forurense. Men sikkerheten skal være stadig bedre. Ikke dårligere.

Venstre er teknologioptimistisk og jobber hver dag i regjering for klima- og miljøtiltak som skal gjøre det lett å velge miljøvennlig, sektor for sektor. Forutsetningene og tiltakene kan variere mellom landsdelene. I nord vil fly fremdeles være en viktig del av transportbildet.


Debatt;

«Flere må ta buss til flyplassen»

Morten Skandfer (V) er glad for flyplassplanene i Tromsø.


Vedtaket i komiteen og reaksjonene som har fulgt reiser store spørsmål om den politiske ledelsen klarer å sette en retning for byen som er realistisk, fokusert og effektiv. Politikken må samkjøres bedre, og gi økt forutsigbarhet, ikke mindre.

Vi forventer at vedtaket omgjøres av flertallet i det kommende kommunestyremøtet. Og at politisk ledelse lærer av dette dårlige politiske håndverket.