Spar lærerne, sett kunst på vent

Et åpent brev til kommunedirektørens stedfortreder, Mari Enoksen Hult.

Her fra da skoleelever demonstrerte mot skolekuttene 12. februar i år.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

I brev fra kommunedirektørens stedfortreder, kom Mari Enoksen Hult med følgende oppfordring til alle ansatte i kommunen:

«Ledelsen vil veldig gjerne at ansatte engasjerer seg og bidrar med forslag til gode løsninger. Vi er nødt til å tenke nytt. Har du innspill til ting vi kan gjøre annerledes i fremtiden? Kom gjerne med dine ideer til lederen din eller en tillitsvalgt.»


Utvalgsleder:

– Kan ikke skjerme barn og unge

Kommunens økonomi i er i så dårlig forfatning at det må kuttes i absolutt alle sektorer.


Kollegiet på Solneset skole har samlet seg om et forslag vi ønsker å formidle videre til kommuneledelsen. Vår enhet er forespeilet å måtte spare inn i underkant av 800.000 kroner.

Vi har nylig innviet en ny fløy på skolen vår, og i den anledning blitt bevilget en større sum, cirka en million kroner, til et «kunstprosjekt» for utsmykning av skolen. Vi ser verdien i dette, men med tanke på den økonomiske situasjonen kommunen er kommet i, stiller vi spørsmålstegn ved om dette er en riktig prioritering.


Utdanningsforbundet skal demonstrere mot kuttene: – Barnevernsbarna blir rammet fra flere hold

Leder i Utdanningsforbundet i Tromsø, Rune Bakkejord, er bekymret for de svakeste barna i tromsøskolen. Nå håper han politikerne reverserer vedtaket om kutt i skole og barnevern.


Vi mener at våre elever er bedre tjent med å beholde en stilling eller to i skolen. Tromsøskolen har ingen ansatte å miste. Kunstprosjektet på Solneset skole er fremdeles i startfasen, og ingen kunstnere er engasjert, kun en prosjektleder.

Konkret ønsker vi å sette kunstprosjektet på vent så lenge kommuneøkonomien tvinger oss til å eventuelt måtte si opp ansatte. Vår virksomhet er allerede skjært inn til beinet, og elevene våre fortjener bedre.