Debatt:

«Søringkarantene»: La oss ikke glemme essensen

I det Tromsø kommune går inn i sin andre uke med koronakrisen hengende over seg, vil jeg komme med en oppfordring til dere alle.

Fly fra Gardermoen.   Foto: Karen Setten/Scanpix

meninger

De siste dagene har nemlig Gunnar Wilhelmsens vedtak om «søringkarantene» vært et emne for diskusjon. Han blir kritisert og jussprofessor Hans Petter Graver har gått gjennom lovverk og forarbeider, og har slått fast at kommunen bryter loven ved å opprettholde vedtaket.

Og rent rettslig kan det nok synes som om det ikke foreligger noe hjemmel for å pålegge friske enkeltindivider et slikt karantenepåbud. Det er viktig at slike ting kommer fram i lyset. For det er når det brenner som mest på dass, at vi må huske på hvilke grunnprinsipper Norge bygger på.


Vi må opprettholde «søringkarantena»

Det fremstår paradoksalt at Oslo denne uka vurderer nye, tøffe tiltak, samtidig som justisministeren gir påpakning om å lette på smittevernet i nord.


Når det er sagt ønsker jeg gjerne å fremheve essensen i det Gunnar Wilhelmsen har ønsket å oppnå med påbudet. Han har ønsket å verne om det som trues av dette viruset, nemlig menneskeliv. Han har ønsket å verne om de eldre, de syke, de friske og de som jobber med å få det hele til å gå rundt i disse dager. Han har rett og slett ønsket å verne om oss alle.

For Wilhelmsen har nok selv opplevd det mange andre opplever; nemlig at oppfordringene om å holde seg hjemme ikke blir tatt på alvor. Sosiale sammenkomster og hytteturer synes å være viktigere enn fellesskapets behov for sosial distanse og mindre press på helsevesenet.


Informasjonsmøte fra Rådhuset: Fem nye tilfeller det siste døgnet

Tromsø kommune sender pressemøtet direkte hver dag klokken 15.00. Under mandagens møte satte de spesielt søkelyset på barn og unge i kommunen.


Sørpå er spredningen av viruset størst, og i Tromsø er vi nå på det punktet der smitten ikke lenger er under kontroll. De fleste bør etter dette forstå at innreise til Tromsø sørfra, uten karantenepåbud, er å kaste bensin på bålet. En ting hadde vært om de innreisende hadde klart å holde seg hjemme, men når realiteten er at mange farter rundt uten å forstå risikoen de setter andre i, så kan jeg forstå Wilhelmsens behov for å gå inn i denne konflikten.


Ordføreren tilbakeviser karantene-kritikken fra NHO. - Vi har bred støtte fra næringslivet i Tromsø

Ordføreren mener at kritikken fra NHO Arktis ikke treffer, og at de negative konsekvensene av lokale karantenebestemmelsene blir prøvd løste fortløpende.


En konflikt er likevel det siste vi trenger og min oppfordring til alle er derfor, uavhengig av om karantenepåbudet er lovstridig eller ikke, å ta med dere Wilhelmsens ønske og mål om å verne om oss alle. La oss ikke glemme essensen i denne krisen; nemlig å redde menneskeliv fra å gå tapt. Det kan vi kun gjøre dersom vi alle holder oss hjemme så langt det er mulig.