Vi må opprettholde «søringkarantena»

Det fremstår paradoksalt at Oslo denne uka vurderer nye, tøffe tiltak, samtidig som justisministeren gir påpakning om å lette på smittevernet i nord.
meninger

I Nord-Norge er det enn så lenge lite dokumentert smitte av koronaviruset. Likevel bidrar innbyggere fra små kommuner til større nordnorske byer i den nasjonale dugnaden og holder myndighetenes råd om å holde seg i ro, og begrense kontakt med andre. I denne situasjonen bidrar alle, uavhengig av hvor nært eller perifert faren virker.At det er lite smitte i nord gir et håp om at landsdelen kan bli mindre hardt rammet enn de store byområdene sør i landet. Derfor har også flere kommuner i nord, deriblant Tromsø, innført karantene for personer som kommer fra områder hvor det er større sannsynlighet at noen er smittet. Eller «søringkarantene» som har blitt tiltakets kostelige tilnavn.

Men dette har ikke falt i god jord hos regjeringen. Justisminister Monica Mæland har bedt kommunene i nord lempe på de lokale karantenereglene, fordi hun mener de nasjonale bestemmelsene er strenge nok. Folkehelseinstituttet mener angivelig også at lokale tiltak har liten effekt, uten at vi vet hva deres konkrete vurdering er av dette tiltaket.


Slik takler du korona-krisen hjemme

Er du korona-fast hjemme og vet ikke hva du skal finne på? Fortvil ikke. Vi har ti råd til hva du bør gjøre, for ikke å glemme hva du ikke bør gjøre.


Det fremstår uforståelig at regjeringa nå kritiserer de nordnorske kommunenes håndtering av korona-pandemien. Årsaken er at myndighetenes råd i denne saken spriker i ulike retninger. På den ene siden får vi beskjed om å holde oss hjemme, begrense kontakt med andre, holde oss hjemme fra skole og jobb, og ta strenge forholdsregler.


Informasjonsmøte fra Rådhuset: Fem nye tilfeller det siste døgnet

Tromsø kommune sender pressemøtet direkte hver dag klokken 15.00. Under mandagens møte satte de spesielt søkelyset på barn og unge i kommunen.


Samtidig har regjeringa enda til gode å forklare både lokale myndigheter og befolkningen hvorfor det er en god idé at folk fra smitteområder skal få reise fritt fra Norges korona-episenter til kommuner uten dokumentert smitte, uten at lokale myndigheter kan gjøre egne karantenevurderinger.

Kommentaren

Kan jeg ringe en venn?

Så rart som det enn måtte høres ut, kan det være på sin plass å minne om at dette kommer til å gå bra til slutt.


Sykehusdirektør ved UNN, Anita Schumacher, mener Tromsøs karantenereglene er på sin plass. UNN har ansvar for helsevesenet i et landsdelsperspektiv, og deres vurderinger for Tromsø er betydelig mer tungtveiende enn Monica Mælands.

Vi må huske på hvorfor vi har fått disse ulike lokale reglene i utgangspunktet. Da koronasmitten i Norge først ble et faktum var beskjeden fra regjeringa og statsminister Erna Solberg klar: Kommunene hadde et ansvar for å gjøre lokale, individuelle vurderinger for hvordan å forebygge smitte. Man satt sin lit til lokaldemokratiet, og kommunene ble gitt et mandat. Det mandatet har mange av landets kommuner tatt på alvor.

Koronakrisen:

UNN har 268 ansatte i karantene og et enormt behov for arbeidskraft – ber folk om å melde seg

Parallelt med at det har kommet en rekke permitteringer i forskjellige bedrifter, har UNN et skrikende behov for å få fylt stillinger. Dette gjelder ikke bare helsefaglige stillinger.


Å legge ansvaret til kommunene skapte både frustrasjon og usikkerhet, men mange av kommunene tok utfordringen og laget egne retningslinjer. Når regjeringa i ettertid har tatt et mye klarere lederskap, er det svært positivt for landet – men det kan og bør ikke gå på bekostning av mandatet de har gitt til kommunene om å trygge sin lokalbefolkning.

Så lenge man gjør unntak for frakt av varer, medisiner og kritisk helsepersonell, fungerer karantenen tilsynelatende etter hensikt, uten at det blir en for stor byrde for samfunnet. Det minste man kan gjøre er å gi tiltaket tid, for å se om det har effekt.

Kommentaren

11 lyspunkter i koronamørket

Det er flere grunner til at ekspertene mener vi vil klare oss bedre gjennom korona enn ved tidligere verdenskriser.


«Søringkarantene» er heller ikke noe svært inngripende tiltak i folks liv, all den tid alle med et fnugg av forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Det samme gjelder folk som har vært i utlandet, sjøl om de har vært i land uten smitte. Den spredte bosettingen i nord muliggjør også et kraftigere og mer effektivt smittevern. Det må vi utnytte på vegne av hele landet, da en større andel friske i befolkningen er et nasjonalt gode.

Gunnar får full støtte for «søringkarantene»: – Det er ikke et dumt, men effektivt tiltak

Regjeringen ønsker ikke lokale karanteneregler, men professor Ørjan Olsvik forstår godt at kommunene tviholder på «søringkarantenen».


Dette handler ikke vår evne til «å stå han av». Kulturell bakgrunn eller identitetsbygging hjelper lite i møte mot et ekstremt smittsomt virus og globale pandemier. De lokale karantenereglene handler heller ikke om gammelt agg mot søringer eller sentralmakta, eller om «å stå sammen som nasjon». Tvert imot trenger vi alle søringene vi kan få nordpå, og de står fritt til å både komme på besøk og å slå seg ned på permanent basis.

Kommentaren

Nå må vi puste med magen og tenke på hverandre

De kan være greit å minne om hva tiltakene mot smitte faktisk handler om. Det handler ikke om verken panikk eller ønsker om å gjøre livene verre for den enkelte. Alt er sentrert rundt det å forhindre smitte.


Med tanke på nedgang i folketall i nord, bør vi faktisk oppfordre til det, og kunne sågar gitt et eget søringstipend til folk sør for Saltfjellet som tar med seg pikk og pakk for å slå seg ned i nord. For som så mange nordlendinger gjør i ei tid i nød, henter vi fram Arthur Arntzens bevingede ord:

«Det ska sannelig mykje folk tel her i Nord-Norge førr å opprætthoilde ei sånn stabil frafløtting.»

Nå må vi gi myndighetenes tiltak tid til å virke, deriblant «søringkarantenen». Det er også helt avgjørende at de rådene og bestemmelsene som nå kommer fra øvrigheta er konsistent. Hvorfor skal folk forholde seg til strenge råd og regler som legger dramatiske begrensninger på deres hverdag, for å hindre smitten, samtidig som regjeringa gir grønt lys for mennesker fra det norske korona-episenteret å reise til nord?

Det har vi ennå ikke fått noe godt svar på. Og fram til da, er det helt riktig å videreføre «søringkarantenen».