Debatt:

Vi skal ivareta Nord-Norge som mulighetens landsdel

Vi står nå i en situasjon de fleste av oss ikke har opplevd før. Vi står i en pandemikrise som rammer hele verden.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Håkon Steinmo

meninger

Konsekvensene av denne pandemien er mange, og det er viktig at vi setter liv og helse først. Vi har bedt næringslivet være med på en dugnad om utstyr til helsevesenet, der har bedrifter og privatpersoner stilt opp.

Vår landsdel har naturgitte fortrinn som gjør at vi spiller en viktig rolle på veien mot et mer bærekraftig samfunn. Nord-Norge er den største av fem landsdeler etter areal. Næringslivet er en av bærebjelkene i Nord-Norge. De skaper enorme ringvirkninger i flere ledd og vi må slå ring om disse nå. Næringsbærebjelkene og særlig industrien er grunnlaget for annen aktivitet og leveranser, inkludert matproduksjon på sjø og land.

Krisen vi står i rammer næringslivet hardt. Mennesker som har bygd opp livsverkene sine i flere år, står nå uten noen form for inntekt. Det snudde på dagen. Reiselivsnæringen som er stor her i nord, er svært hardt rammet. Videre er taxinæringen, opplevelsesnæringer, servicenæringer og handelsnæringer i en meget tøff situasjon.

Det har aldri før vært viktigere å støtte opp om de bedriftene vi har i regionen vår som nå. Privatpersoner bør ta i bruk sin forbrukermakt med å handle lokalt. Handle lokalt kan en gjøre både gjennom lokale nettbutikker, ordninger som handlelokalt.com og matfra.no og lignende ordninger. Når Corona-smittefaren er over kan vi besøke lokalt næringsliv i stort monn og feriere i egen landsdel.

Karin Eriksen (Sp) - Fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark  Foto: Privat

Vi som politikere jobber med å ivareta næringslivet på best mulig måte.

Vi må påvirke til økt aktivitet i næringslivet og arbeidslivet nå, vi må få i gang driftsutvikling og vi må jobber for å fremskynde byggeprosjekter for å holde aktiviteten oppe.

I Troms og Finnmark er den private sektoren med arbeidsplasser stor. Vi hadde i 2019, 71141 ansatte i privat sektor. Å gi lån til bedrifter vil bare skyve problemet frem i tid, vi må finne andre løsninger, derfor må vi se til Danmark, der gis det en direkte støtte til bedrifter som hjelper dem med sine faste utgifter.

Stortinget bør innføre samme ordning som innebærer at staten dekker 75 prosent av lønnen til ansatte som vil benytte anledningen til å styrke sin kompetanse. Det danske kompetansetiltaket gis til bedrifter som opplever lavere ordretilgang og færre kunder som følge av Corona-viruset, og derfor ikke kan gi arbeid til sine ansatte. Bedrifter som benytter seg av tilbudet vil få dekket 75 prosent av de ansattes lønnsutgifter. Disse bedriftene forplikter seg samtidig til å ikke gi ansatte sparken av økonomiske årsaker i perioden hvor de mottar støtten.

Vi utfordrer alle, kommuner, fylker, banker, eiendomsutleiere osv. til å lage tiltak som gjør at næringslivet får likviditetslettelser raskt i en tid med omsetningssvikt og inntektstap. Det kan være å lette på husleieutgifter, å utsette innbetaling av skatter og avgifter og lette på moms osv. Utgiftene er de samme selv om bedriften er stengt ned. Likviditetslån er viktig nå på kort sikt for å bøte på tap av inntekter.

Marlene Bråthen (Sp) - Varaordfører i Tromsø og Fylkestingsrepresentant i Troms og Finnmark  Foto: Privat

Det finnes bedrifter av forskjellige størrelser og de har forskjellige behov og utfordringer, derfor er det viktig å følge med at disse bedriftene ikke havner mellom to stoler når tiltakspakkene deles ut.

Det trengs tiltak som gjør at vi unngår konkurser og de trengs nå. Vi skal ivareta Nord-Norge som mulighetens landsdel. Det er nå tid for å stå sammen, det offentlige, næringslivet, politikerne og forbrukerne.

Vi må ha en kontinuerlig dialog i tiden fremover, for sammen skal vi finne de gode løsningene.