Lederskap i krisetid

Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender, roser statsministeren samtidig som hun kommer med en klar oppfordring.

Anja Bakken Riise fra Tromsø er leder for Framtiden i Våre Hender.  

meninger

Jeg synes Erna Solberg og politikerne våre har håndtert koronakrisen på en veldig god måte. Ikke perfekt – det er ikke mulig i en krisesituasjon. Ettertiden vil vise hva som kunne ha blitt gjort annerledes.

Men regjeringen har gjort flere kloke grep. Den har lyttet til ekspertene og anerkjent at vi er i en krisesituasjon. Regjeringen har vært åpen om status underveis; om hvor vi er og hvor vi skal. Erna Solberg har selv vært en samlende lederskikkelse, som har vært tydelig på hva som kreves av oss alle i situasjonen vi er i.

Innstillingen til regjeringen har vært å være føre var; hvor det her betyr å helle prøve litt for mye. Kanskje har enkeltgrep vært feil, men de har fortsatt å prøve. Og ikke minst – regjeringen har fått alle med på dugnaden: fra politiske partier, til enkeltmennesker og næringsliv.

Det viktigste jeg vil be Erna Solberg om nå, er at hun tar med seg lærdommene fra håndteringen av koronakrisen, og viser det samme lederskapet når vi skal komme oss gjennom den største utfordringen av dem alle – klimakrisen. Hvis de økonomiske krisepakkene formes riktig i dag, kan de også bidra til å skape et grønnere samfunn.