Debatt:

Kommunens økonomi

Forfatteren av debattinnlegget kritiserer økonomistyringen i kommunen.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Marius Hansen

meninger

Under siste valgkamp gikk gruppeleder Heitmann ifra Tromsø Arbeiderparti ut og sa at Ap, SV og Rødt hadde kontroll på økonomien i Tromsø kommune. Det motsatte sa økonom og politiker Blomseth ifra dagens bompengeliste, og kom med signaler om at det var helse- og omsorg samt skole og barnehage som man kunne satse på de neste fire år, når økonomien var så dårlig for Tromsø kommune.

Hva opplevde man like etter valget i 2019? Da valglokalene var stengt, økte Ap, SV og Rødt eiendomsskatten. Tromsø Arbeiderparti lovde i 2007, 2015 og 2019 at eiendomsskatten ikke skulle øke, men det motsatte har skjedd.

I begynnelsen av januar kunne vi lese at helsesektoren hadde ett overforbruk på 140 millioner, og mange reagert på dette. I tillegg har Tromsø kommune flere pasienter som er ferdigbehandlet og ligger på UNN. Dersom Tromsø kommune har 20 pasienter som er ferdigbehandlet, koster det Tromsø kommune 3.000.000 kroner i måneden.

Når det gjelder stenging av Kvaløysletta sykehjem, vil det gå utover pasienter og de pårørende, og de eldre trenger ro og trygghet nå. Det hadde vært interessant å vite hvor mange som står på venteliste i dag. Noen uker etter at vi hadde lest om kutt i helsesektoren, kunne man lese at det skulle kutte 40 millioner i skolesektoren. Når det gjelder kutt i skolesektoren, har de som jobber der sagt ifra at de er imot dette, og det vil til sist gå ut over dem som trenger særskilt oppfølging i skoleverket.

Når man har fulgt med i tromsøpolitikken i over 30 år, og det blir snakke om å kutte, skjer det alltid i helse- og skolesektoren. Hvorfor blir alltid kulturen spart?

I iTromsø innrømmer Aps gruppeleder Jarle Heitmann at de har kommet med feilaktig opplysninger under siste valgkamp. Det viser at man ikke kan stole på Arbeiderpartiet i økonomisk politikk.

I disse saker viser det seg at politiker Blomseth hadde rett hvordan økonomien var i Tromsø kommune, og det er særdeles viktig at man har en vakthund som Blomseth i Tromsø kommunestyre. De eldre fortjener et godt tilbud når de trenger omsorg samt at de unge trenger gode og dyktige lærere.