Stryk til studentkrisepakke

Brynjar Andersen Saus i LO-studentene gir forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim strykkarakter.

Henrik Asheim 

meninger
  • Kandidat: Henrik Asheim (forsknings- og høyere utdanningsminister, Høyre, red.anm.)
  • Karakter: Ikke bestått

Vurdering: Din innlevering i denne oppgaven holder ikke mål. Besvarelsen din dekker ikke over alle områdene jeg hadde forventet og strekker ikke til på de områdene du har dekket over. I tillegg leverte du altfor sent og da forventes det i alle fall et bedre resultat.

Den største utfordringen med løsningen din er at du har misforstått oppgaven. Det blir feil å gå inn med utgangspunkt i at den tapte inntekten skal dekkes med å utvide lånet til studentene. Da gir du i realiteten ingen støtte i det hele tatt, du bare lar studentene påta seg mer gjeld.

Brynjar Andersen Saus  Foto: Tom Benjaminsen

Dette utgangspunktet gir følgefeil gjennom hele resten av oppgaven som gjør at helheten ikke svarer på utfordringen du skulle besvare. Det blir umulig for meg å gi deg godkjent når du ikke har løst oppgaven, uansett om resten av innleveringen din hadde vært strålende, noe den ikke var.

Det kan virke som du i besvarelsen din gjennomgående undervurderer studenter som samfunnsdeltakere som jobber, betaler skatt og bidrar som alle andre. Du ser heller ikke ut til å ta hensyn til at mange studenter er helt avhengig av jobbene de nå har mistet og blir satt i en enda verre situasjon når de er ferdig på studiet på grunn av den ekstra gjelden du tvinger på dem.

Særlig syns jeg det er merkelig at du sliter med å forstå dette når både du og dine klassekamerater i regjeringen virkelig har tatt til dere behovene til store selskaper og millionærer. I den anledningen kunne dere nærmest ikke slutte å pøse ut penger og de fikk til og med lov å ta utbytte om de ønsket. Håper du fremover i dette faget kan benytte noe av tankesettet du bruker for å finne løsninger for de aller rikeste når du skal vurdere studenter, arbeidstakere og vanlige folk.

Du får ikke godkjent på denne besvarelsen. Du har anledning til å levere på nytt. Denne gangen håper jeg at du leverer en krisepakke til studentene som gir støtten som stipend, ikke lån, ellers kan jeg garantere at du får strykkarakt