En visjonær og enestående museumsdirektør

Arkitekt Gisle Løkken reagerer på at NNKM-direktøren ble avsatt uten forklaring.

LØST FRA STILLINGEN: Direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, Jérémie McGowan.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Midt i en ekstrem tilstand av global pandemi og den største økonomiske krise landet har vært i – siden 2. verdenskrig – kommer uvirkelige nyheter på løpende bånd, om unntakslover og innskrenkninger i vår demokrati.

Overskriften mandag kveld: «Radikal museumsdirektør må gå av på dagen – får ingen begrunnelse», kunne lett ha druknet i denne strømmen.


Museets nye styreleder vil ikke si hvorfor direktøren må gå på dagen: – Styret kan gjøre dette uten begrunnelse

Direktøren ved Nordnorsk Kunstmuseum uttaler at han gjerne skulle fortsatt i jobben. Den nyansatte styrelederen avviser konflikt mellom partene.


Jérémie McGowan ble ansatt som direktør ved Nordnorsk kunstmuseum i 2016 – i går ble han avsatt uten forklaring. På bare noen få år har McGowan klart å endre museets posisjon i Tromsø, landsdelen og i hele landet, til et nivå man kan drømme om, men som få museer av denne typen faktisk klarer.

Fra å være en måtelig interessant regional kunstinstitusjon, som stort sett fremsto som en formidler av salong-kunst og en bekreftelse på borgerskapets gode smak, har McGowan løftet fram kunstens muligheter og betydning som kulturelt og politisk verktøy.

Samtidig har han gjennom en serie av tematisk og formalt alternative utstillinger, vist hvor viktig det er at samfunnet har mange stemmer og kritiske blikk – som kan fungere som motkraft til enfold og autoritær makt.


Løser museumsdirektøren fra åremålet. Fratrer stillingen allerede onsdag

Nordnorsk Kunstmuseum har besluttet å løse direktør Jérémie McGowan, fra sin åremålsavtale med virkning fra 1. april.


Var det dette som ble for provoserende for museets styre, som var for avvikende og som ikke kunne tåles lenger. At Nordnorsk kunstmuseum ble diskutert og satte nasjonal agenda, var ikke nok, og heller ikke at det i 2017 ble kåret til Årets Museum, av Norges Museumsforbund.


Hun er Nordnorsk Kunstmuseums nye styreleder

Tidligere ordfører på Sortland Grete Ellingsen er Nordnorsk Kunstmuseums nye styreleder.


At museet hadde en stor suksess med den kulturpolitiske storsatsingen «Sámi Dáiddamusea», og den systemkritiske utstillingen «Like Betzy» – og nå er omgjort til verksted for kunstproduksjon, som inviterer barn og voksne til å uttrykke og skape kunst – er uten betydning.


Museumsdirektøren har ikledd seg arbeidsklær når museet bygger om og lager gratis verksted

Nordnorsk Kunstmuseum har stengt dørene og åpner ikke igjen før 9. mars. Da vil besøkende få gratis tilgang til et verksted i et helt nytt rom på vestsiden av bygget.


Det er nettopp dette et museum skal være; en samfunnsaktør som ser det usynliggjorte og setter søkelyset på det utenkelige, og som tør å vise fram og debattere alle fasetter av vår kultur og historie.


Nordnorsk Kunstmuseum tildelt NPU-prisen

Museet har «de mest nyskapende og ambisiøse satsingene».


Museets styre må vite at dette ikke er vår vilje, og vi avkrever en forklaring på hvorfor de nå ønsker å reversere den progressive utvikling museet er inne i. Alternativt må de fremvise en enda bedre plan som viser at de vil enda mer enn det McGowan kunne klare å realisere.

Hvis ikke bør vi kreve vedtaket omgjort med en offentlig unnskyldning, og et løfte om full støtte til en visjonær og enestående museumsdirektør, og en garanti for en offensiv satsing på landsdelens viktigste formidler av kunstneriske uttrykk.