Beklagelig feilinformasjon fra tromsølege

Fastlege Arne Haugli presenterer gjennom intervju i iTrømsø påstander om koronavirusepidemien som ikke kan bli stående uimotsagt.
meninger

Han hevder at Norges strategi tar livet av flere enn vi berger. Det kan være korrekt hvis vi ser på øyeblikksbildet i dag. Men enhver fornuftig strategi mot en pandemi består i å gjøre tiltak for redusere risikoen for de verst tenkelige scenarioene og i å utvikle beredskap mot det som kan komme.

Haugli underslår erfaringer fra andre land og modellberegninger som viser at vi over en periode på noen få uker kan få flere tusen døde av denne sykdommen i norske sykehus hvis vi ikke iverksetter tilstrekkelige smittereduserende tiltak i tide.

BAKGRUNN: Lege er kritisk til Norges strategi mot koronaviruset: – Vi tar livet av flere enn vi berger

Tidsfaktoren er det essensielle her. Ingen tiltak vil hjelpe hvis de blir satt inn for sent. Hvis det skulle vise seg at tiltakene våre er utilstrekkelige, vil det ikke være noen vei tilbake. I tillegg til de tusener av døde fra selve virussykdommen vil vi om noen få måneder se ufattelig lidelse og død som følge av et helsevesen i sammenbrudd.

INNLEGGFORFATTER: Kristoffer Rypdal 

Det sies også i intervjuet at «selve sykdommen (covid-19) er ikke mer alvorlig enn en vanlig influensa.» Dette er grov feilinformasjon. COVID-19 er adskillig mer smittsom og dødeligheten regnes å være ti ganger høyere enn sesonginfluensaen. Kombinasjonen av disse faktorene er grunnen til at verden er satt på hodet i disse dager. Mener Haugli at hele verden er gjenstand for massehysteri og at Sverige er det eneste landet som har sett lyset?

Haugli prøver å bortforklare at Sverige har 180 dødsfall foreløpig (onsdag), mot Norges 39, med at søta bror «tidligere har gitt folk andre dødsårsaker mens de i ettertid har oppdaget at de hadde fått koronaviruset». Hvis man ser på utviklingen av dødstallene i Sverige er dette en helt usannsynlig forklaring. De har konsistent ligget rundt fem ganger høyere enn i Norge, mens antallet registrerte smittetilfeller har ligget på norsk nivå eller litt under.

Testaktiviteten i Sverige er tre ganger lavere enn i Norge, så det reelle smittetallet i Sverige kan godt være tre ganger høyere enn i Norge. Dette er nok en viktig grunn at svenskene har fem ganger så mange døde som Norge, men er ikke hele forklaringen. Lav testaktivitet har vist seg å ha nær sammenheng med dødelighet. Norge, Island og Sør-Korea har høyest testaktivitet i verden og lavest dødelighet.


UNN har utsatt over 7.000 planlagte pasientavtaler

Til tross for tusenvis av utsettelser på UNN, er direktør Anita Schumacher klar på at man jobber hardt for at pasientene skal få behandlingen de trenger.


Den norske strategien er basert på en risikovurdering. Risiko er sannsynlighet multiplisert med konsekvens. Haugli lever åpenbart i nuet og evner ikke å se verken sannsynlighet eller konsekvens av de verste scenarioene som våre myndigheter er nødt til å ta inn over seg. Det burde enhver norsk fastlege være i stand til å gjøre.