Debatt:

Åtte spørsmål til styreleder Grete Ellingsen og to spørsmål til kulturminister Abid Q. Raja

Når styret i dissens har fattet og effektuert et vedtak av stor betydning for landsdelens største kunstinstitusjon, en av landets relativt få regionale kunstmuseer, må disse spørsmålene stilles, skriver Leif Magne Tangen, intendant i Tromsø Kunstforening.

Nordnorsk kunstmuseum.  Foto: Stian Saur

meninger

Noen dager for tidlig kom det jeg trodde var en aprilspøk fra Nordnorsk Kunstmuseum, dette med «radikal museumsdirektør sparket». Jeg visste jo at Jeremie McGowan var en-route til Skottland for å snakke om akkurat dette temaet.

Begrunnelsene som har kommet frem i offentligheten gjør at jeg mener situasjon fremstår som kaotisk, og som at styret har fattet vedtak nærmest i «hytt og gevær».

Det verserer alvorlige rykter. For hva kan utløse en oppsigelse på 36 timer? Dette har gårsdagens brev fra styreleder ikke besvart på en tilfredsstillende måte.


Etter flere dager med taushet offentliggjør styret ved Nordnorsk kunstmuseum hvorfor direktøren ble avsatt

Styrelederen ved Nordnorsk Kunstmuseum begrunner avgangen til Jérémie McGowan, etter å ha mottatt massiv kritikk for avgjørelsen - og hemmelighetskremmeriet rundt avsettelsen.


For ordens skyld, så synes jeg vi skal holde programmering og det kunstfaglige unna dette. For meg handler dette om styrearbeid, ikke om kunstfaglighet.

Ergo har jeg noen spørsmål, som jeg håper styrets leder tar seg tid til å svare på:

1. Er styreleder sikker på at en arbeidskontrakt som den ansatte kan løses fra med 36 timers varsel (eller mindre) uten begrunnelse, er i henhold til arbeidsmiljøloven?

2. Har det nye styrets medlemmer fått grundig innføring i hva det innebærer å være styremedlem i en stiftelse? Har de fått opplæring i stiftelsesloven? Har de fått oversikt over hva slags juridisk ansvar de har?

3. I hvor lang tid før vedtaket ble fattet, ble denne saken «diskutert» innad i styret?

Leif Magne Tangen. 

4. Hvor mange styremøter hadde styret før møtet 27. mars? Og hvor lang tid i forveien ble sakspapirer og saksliste sendt ut til styremøtet 27. mars?

5. Hvorfor hastet det såpass mye med å «løse» direktøren fra kontrakten sin?

6. Var vedtaket som ble avgjørende det samme som var med sakspapirene, eller ble denne endret i løpet av styrets møte?

7. Anser styrets leder at det er forsvarlig å følge et såpass viktig vedtak når det var dissens innad i styret?

8. Hvordan forholdt styremøtet 27. mars seg til varamedlemmer – var disse innkalt med eller uten stemmerett?

Så to spørsmål til kulturminister Abid Q. Raja:

1. Hva anser kulturministeren som minst ødeleggende for museet? a) å beholde styret som sitter nå, med den sterke motstanden som finnes lokalt i Tromsø, i fagmiljøer i landet, blant de ansatte – og innad i styret – mot vedtaket som er fattet, eller b) å utnevne et helt nytt styre som ser på saken på nytt?

2. NNKM er nesten fullfinansiert av KUD, KUD godkjenner foreslåtte vedtektsendringer og KUD oppnevner tre av seks styremedlemmer. Synes da kulturministeren at det er greit at dokumenter da er ikke underlagt offentlighetsloven?
Nå har styreleder sagt at de ønsker å offentliggjøre protokoller, så dette spørsmål kan jo sies å være delvis besvart, men det prinsipielle spørsmålet består.

Når styret i dissens har fattet og effektuert et vedtak av stor betydning for landsdelens største kunstinstitusjon, en av landets relativt få regionale kunstmuseer, må disse spørsmålene stilles.

Ser frem til svar.