En appell til våre kjære folkevalgte

Skjermdump: Statens vegvesen E8, vestre trasé, ramfjord, leirbakken, laukslett 

meninger

Etter at både min nærmeste nabo fra barndommen, Arne Richardsen, og jeg var ute i avisa med hvert vårt innlegg hvor vi advarer mot fullstendig unødvendige naturødeleggelser i Ramfjorden, har det ikke manglet på støtte.

Vi er selvsagt glad for all den støtten vi får, men på samme tid registrerer vi med bunnløs fortvilelse at svært lite av denne støtten kommer fra politisk hold.

Konklusjonen er klar: Politikerne våre er kommet på kollisjonskurs med folkeviljen, og det uten at jeg føler det riktig å bebreide dem for det, for de er til de grader ført bak lyset av Vegvesenet, som har spredt mengder av ekstremt grov feilinformasjon for å få medhold i bygging av ny vei på vestsiden av fjorden.


Denne sommerfjøsen kan endre planene for nye E8

Den nye E8 på vestsida av Ramfjorden vil gå rett gjennom sommerfjøsen til Arild Karlsen (73). Det nekter han å godta.


Av de røverhistoriene Naimak og Vegvesenet har servert, kan jeg jo starte med påstanden om at det korteste og billigste alternativet er å legge veien fra øst mot vest ved Mostad og tilbake til østsiden av Ramfjorden via flere bruer på vestsiden og til slutt hovedbrua over fjorden.

Fra området Leirbakken/Laukslett ønsker Vegvesenet så å gå videre rundt fjellet forbi eksisterende og fremtidige byggefelt i retning Nova og Tromsøbrua og formodentlig ende opp ved Tromsøysundtunnellen.

Selv et barn kan regne ut at å holde seg på østsiden hele veien fra Mostad til Ramfjordmoen og derfra legge veien videre gjennom Tromsdalstinden i retning Tromsøysundtunnellen, det vil gi en økonomisk, miljømessig og trafikksikkerhetsmessig gevinst som er enorm. I tillegg passer denne løsningen som hånd i hanske med Ullsfjordforbindelsen som vil gi en formidabel nedkorting av avstander til nordfylket.


Ny E8: – Håper på byggestart i 2021

Onsdag ble det såkalte planprogrammet for ny E8 på vestsiden av Ramfjorden stadfestet av kommunen. Nå håper prosjektledelsen i Vegvesenet at den nye hovedåren inn til Tromsø kan stå ferdig i 2025.


Jeg anbefaler politikerne våre, både lokalt og i hovedstaden, å se på det regnestykket Arne Richardsen satte opp for bygging av den planlagte hasardiøse brua som skal gå fra leirholdige Hanslarsanes i vest til Leirbakken i øst, et område som NGI i 2012 klassifiserte til faregrad 4! De kostnadsoverskridelsene som venter oss her, overstiger vår forestillingsevne.

Tromsø kommune har jo fersk erfaring med overskridelser, men disse kommer til å fremstå som lommerusk om Vegvesenet vinner fram med vestsidegalskapen. Noen vil sikkert mene at det ikke er så farlig fordi det ikke er kommunen, men staten som betaler.

Det må man få lov til å mene, men la oss ikke glemme at trafikksikkerheten det gambles med i forbindelse med den totalt unødvendige brua, den gambles det ikke med i staten, men i kommunen.


Debatt:

E8: Vegvesenet serverer bortreiste «oppskrifter»

Overkjøring eller manglende ryggrad, eller begge deler, spør debattforfatterne.


I formannskapsmøtet våre kommunepolitikere holdt 17. mars, vedtok de beklageligvis å fremme reguleringsplan vest. Vi som hadde håpet på motsatt utfall av avstemningen, ble dermed sittende igjen med en følelse av resignasjon, vantro og sjokk.

Jeg appellerer nå til fornuften i hver og en av dere kommunepolitikere. Det ligger mye god lærdom i fjellvettreglene, og i disse påsketider minner jeg gjerne om at det er ingen skam å snu.

En del av dere har brukt mye politisk kapital på å forsvare et standpunkt som dere dessverre ikke har skjønt konsekvensene av. Noen har rett og slett arvet en meningsløs prestisjesak fra sine forgjengere, og vi må være ærlige på at det ikke alltid er like lett å gå i rette med sine egne, men i avstemninger som setter varige spor, er det nettopp det vi må tørre å gjøre.


Full latvier drakk av sennepsflasker og viste fingeren på Isaksens kiosk i Ramfjord

Den 41 år gamle mannen fra Latvia ble hentet av politiet og satt i fyllearresten.


Min oppfordring til dere er derfor at dere snarest innkaller til et kommunestyremøte hvor dere tar opp saken på nytt, denne gangen i plenum. Om det skulle bli et slikt møte, vil jeg anmode dere hver især om ikke å la hensynet til partipisk eller partipolitiske allianser veie tyngre enn hensynet til våre etterkommere som skal arve innfartsveien etter oss.

Skulle det derimot ende opp med veibygging på vestsiden, noe som vil kreve enorme utskiftninger av ubrukbare jordmasser, så vil jeg gjerne at dere forteller leserne hvor disse skal dumpes.