«Stans prioritering av rikmannspolitikk i Tromsø»

Disse to ber kommunen sette søkelyset på distriktet i Tromsø kommune.

Foto: Trond Karlstrøm 

meninger

Overraskelsen var stor vedrørende siste forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet av videreføring av alpinanlegg og hytteby på Kvaløya.

De nyvalgte politikerne bør nå ta ansvar for de viktigste og lovpålagte oppgavene i kommunen og distriktet.


Arctic Center på Finnheia - vi må ta innover oss kunnskap

Derfor vil Miljøpartiet de grønne stemme mot Arctic Center på Finnheia.


De bør starte med langsiktig planlegging, prioriteringer og budsjettering av behovene som ikke er gjennomført.

For eksempel:

1) Restaurering og nybygg av sykehjem i distriktet.

Vi vet at det blir flere eldre de neste årene, som har behov for nærhet til familie og sitt opprinnelige miljø. Her bør politikerne registrere fremtidige behov og planlegge, budsjettere med tidsramme for ferdigstilling. Dette for å vise politisk ansvar og vilje for å sikre et godt og trygt liv for pensjonistene.

2) Endelig avgjørelse med vedtak etter mangeårige planer for E8 i Ramfjorden.

Siste forslag om vestre trasé er en kortsiktig plan når vi ser trafikkøkninga inn og ut til sentrum. Økt frakting av fisk fra øyene og distriktet rundt Tromsø skaper store køer og farlige situasjoner. Veistrekninga ved Hungeren har tatt flere liv.

Sommerstid med økt trafikk og turisme oppstår det uheldige og trafikkfarlige situasjoner ved innkjøringa til Tromsøbrua og Ishavskatedralen, videre gjennom Tromsdalen til den undersjøiske tunnelen til nordenden av Tromsø.

En langsiktig, verdiskapende plan for Tromsø kommune med det store distriktet bør bli østre trasé med tunnel gjennom Tromsdalstinden.


Sametinget klar for mekling om Arctic Center: - Vi leverer ikke ubegrunnede innsigelser

Sametinget mener Arctic Center har gjort dårlig grunnarbeid, når de vil lage hyttelandsby og alpinanlegg i områder med reindrift og samiske kulturminner.


Her kan Ullsfjordforbindelsen tillegges i fremtida. Kan gi politikerne et historiske løft vedr. god, langsiktig og verdiskapende resultat.

3) Ny forbindelse til Kvaløya og øydistriktene utenfor Tromsø sentrum.

Arbeidstakere som morgen og ettermiddag står i lange køer for å komme til arbeidsplass og hjem bør ikke godta økt trafikk ved en stor hytteby og alpinanlegg i Håkøybotn. Nå bør politikerne ta ansvar, vedta og ferdigstille budsjett og plan for ny bru-/tunnel- tilknytning mellom Tromsøya og Kvaløya før de skaper uholdbare situasjoner for arbeidsfolk utenfor bykjernen.

Under og etter koronakrisen bør vi planlegge og vedta langsiktig verdiskapning i Tromsø kommune med distriktene. Korona har vist den sårbare situasjonen som by, distrikt og menneskene blir utsatt for. Ut fra nye erfaringer bør politikerne og befolkninga tenke over hvor verdifull også distriktene er, med spredt befolkning og sikker matproduksjon.

Derfor tillater vi oss å be ansvarsfulle, langtidstenkende politikere og planlegge gjøre om korttenkte og verdiløse planer for befolkninga både i by og distrikt.