E8-debatten: Setter spørsmålstegn ved Norge som demokrati

Innsenderen av dette debattinnlegget reagerer på måten valget av den nye E8-traseen har blitt gjort.

VESTRE TRASE: Vegvesenet mener at bygging av vestre trasé på E8 i Ramfjord kan gi den høyeste samfunnsnytten i kombinasjon med en Tindtunnel.  Foto: Statens vegvesen

meninger

Etter å ha fulgt med i debatten angående valg av trase på den nye E8 i Ramfjorden må jeg vedgå at jeg er forundret over hva som blir servert fra prosjektleder for E8 prosjektet i Ramfjorden, Jøran Heimdal i Statens vegvesen (SVV).

Han skriver i et innlegg i Nordlys onsdag 18. mars 2020 at (Sitat) «Vi har altså sammenlignet og vektet de to alternativene, og konkludert med at det ene åpenbart er bedre enn det andre» (sitat slutt).

Men hvor er tallene som viser hva som er forskjell på de to traseene? Og hvilke veistrekninger er det som sammenlignes? Man må forvente at SVV sammenligner begge strekningene fra samme geografiske startpunkt til samme geografiske endepunkt for begge traseene dersom de skal kunne sammenlignes?


STRAKSTILTAK:

Nord-Norge får 132 ekstra veimillioner – slik skal de brukes

Regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til ekstra veiinvesteringer i «Krisepakke 3». Av dem skal 132 millioner brukes i nord.


Når så Audun Henriksen i Nordlys torsdag 2. april 2020 tar til motmæle og rister SVV i sine grunnvoller med dokumentasjon over hva SVV påstår og som ikke holder vann, kan man lure på om det som mine foreldre lærte meg – at vi lever i et demokrati i kongerike Norge – stemmer? Det er vanskelig å akseptere at en statsfunksjon som SVV argumenterer som om de er en part i trasévalget, og ikke en konsulent for faglig rådgiving.

Nå har Nordlys fjernet Fantomet, «ånden som går», fra sine sider mens SVV sin ånd fremdeles lever og ånder i beste velgående har jeg en sterk følelse av. Det neste som kom fram i mediene var at de av lokalpolitikerne som har makta både i Formannskapet, kommune- og byutviklingsutvalget (Koby) og miljø-, klima- og samferdselsutvalget, følger opp SVV sin påstand om hva som er best for samfunnet, nå og i fremtiden!

Jeg kom inn på tanken at i denne E8-prosessen kan vi ende opp med en demokratisk avvikling av demokratiet!? Vi får se når prosjektet skal opp i kommunestyret, hva resultatet blir der, dersom ikke politikerne bruker koronasituasjonen til å utsette saken på en demokratisk måte. Man må ha i tankene at politikere er en yrkesgruppe som ikke har ansvar for sine handlinger, og da kan ethvert prosjekt ende opp i forferdelse.

STRAKSTILTAK:

Nord-Norge får 132 ekstra veimillioner – slik skal de brukes

Regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til ekstra veiinvesteringer i «Krisepakke 3». Av dem skal 132 millioner brukes i nord.UiT-forsker har regnet ut konsekvensene av gjenåpning av skoler og barnehager: − Vi har bare én sjanse

Martin Rypdal har regnet ut konsekvensene av gjenåpning av skoler og barnehager i Tromsø. Han er optimistisk, men dersom smittetallene øker tror han strengere tiltak må til.


Så har vi Tromsø Høyres mann, Erlend Svardal Bøe, som initierte prosessen som endte opp med at veitraseen ble flyttet fra østre til vestre trasé. Her var gulroten til blant annet FRP at prosjektet skulle finansieres uten bompenger. Han er nå blitt rådgiver ved Kongens bord, men har kanskje glemt hva han var med på før avreisen til Oslo?

Men så slår lynet ned i E8 prosjektet. Nordlys kunne den 20. mars 2020 melde følgende: SVV har levert fra seg en ny overraskelse, prioriteringsliste til Nasjonale Transportplan (NTP), der de foreslår å fjerne E8 i Ramfjord fra NTP i det hele og store! Den er rett og slett radert bort. Og det er samtidig som prosjektarbeidet har pågått de siste månedene med både grunn- og is undersøkelser. Hva fant så SVV i sine undersøkelser der? Mulig og sannsynlig at vestre alternativ ikke var mulig å gjennomføre, både i praksis og økonomisk målestokk?

Hva som blir enden på E8 prosjektet skimter jeg ikke ut i tåkeheimen. Men denne veien skal også overleveres til neste generasjon som et verktøy for verdiskapning i alle ledd.

Jeg har en drøm, som i sangen til Sverre Kjelsberg, om et land som styres med Direktedemokrati!