Uverdig eldreomsorg på helligdager

Innsenderen av dette debattinnlegget mener at eldre ikke får tilstrekkelig dusjing på helligdager.

Illustrasjonsbilde av eldresenter  Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

meninger

Nå er påsken over for i år. Vi som ikke er avhengig av hjelp til personlig hygiene, kan dusje og føle oss velstelt også på helligdager. Dette gjelder ikke de som er pleietrengende.

På grunn av helligdagsbemanning er det ikke lagt opp til planlagt dusj disse dagene. Dette er vanlig praksis, men må vi ha det slik? Hvorfor er bemanningen så lav på helligdager?

Hva gjør dette med selvfølelsen og verdigheten til de eldre når de sitter med fett hår og lukter svette og urin både jul, påske og andre høytider?


Helsedirektøren: Kommuner som mangler utstyr, må melde fra

Kommunene må si fra hvis de mangler utstyr, sier helsedirektør Bjørn Guldvog om meldinger om at det ikke brukes smittevernutstyr i eldreomsorgen.


Ut fra ovennevnte har jeg følgende spørsmål som jeg ønsker at noen i kommunen svarer på:

  1. Hvorfor kan det ikke gjennomføres planlagt dusj også på helligdager slik at også pleietrengende kan føle seg velstelt på disse dagene?
  2. Hvordan kan kommunen bare skylde på «vanlig praksis» og finne det faglig forsvarlig å kutte ut dusj til brukere som av helsemessige årsaker må ha dusj også på helligdager.
  3. Hvilket lovverk hjemler kommunen denne praksis fra?

Over halvparten av koronadødsfallene har skjedd på sykehjem

Flertallet av dem som har dødd av koronasmitte i Norge, har ikke fått behandling på sykehus, men har dødd på sykehjem. De fleste er veldig gamle og syke.


Dette er dagens praksis fra kommunen, men vil neste generasjon godta denne behandling?

Er det ikke på tide med en forandring?