Er Tromsø kommune villig til å ta regningen til Arctic Center?

Innsenderen bak dette innlegget har vokst opp i Håkøybotn og er i mot byggingen av Arctic Center på sine barndomstrakter.

STORSTILTE PLANER: Arctic Center skal etter planen bestå av servicebygg, heisanlegg, løypetraseer og en hyttelandsby med nesten 350 hytter pluss leiligheter. Ill: Arctic Center 

meninger

Kjære Tromsø kommune, Kommunestyret og Tromsøs befolkning.

Jeg heter Marit Ryeng Antonsen, er oppvokst i Håkøybotn, og kjenner Finnheia og områdene rundt.

Jeg har vært mye på tur der til alle årstider og i mange år. Jeg var ungdom da Arctic Center begynte å planlegge på 80-tallet og har fulgt nøye med i prosessen.

Jeg er imot utbygging av Arctic Center.


Minstepensjonisten Berit (74) må ta opp lån på 600.000 kroner til rettssak mot vindkraft-gigant

Berit Wold pantsetter familiegården på Kvaløya for å få penger til rettsaken mot vindkraftselskapet. - Vi forstår at vi kan tape pengene, sier sønnen Bård Bentzen.


Det er skrevet mye om konsekvensene ang. utbygging av Arctic Center. Jeg har hengt meg opp i vannforsyningen til AC ettersom jeg har mange spørsmål i denne saken. I et avisinnlegg i Nordlys 13. oktober 2019 skriver Inger Præsteng Thuen: Selv om Fylkesmannen ikke har innsigelser til byggeplanene, gjenstår det to innsigelser fra annet hold til alpinlandsbyen.

Mattilsynet står bak den ene som gjelder drikkevannsforsyningen. Joachimsen (daglig leder for Arctic Center) sier Mattilsynet ønsker at Tromsø kommune skal forlenge vann- og avløpssystemet fra Eidkjosen til bygeområdet. Han anslår at det i så fall vil koste 30–40 millioner kroner, og at det vil ta rundt fem år. Vi foreslår i stedet et privat anlegg til en tredel av prisen, sier Joachimsen, og viser til at det er gjennomført målinger i lokale vannkilder. Vannet holder meget god kvalitet gjennom hele året.»

Det er planlagt 347 hytter, hotell med minimum 150 rom, leiligheter, velvære og badeanlegg, snøhotell og alpinanlegg (snøkanoner). Arctic Center har en visjon om å ha helårig drift. Jeg tenker at det må ganske mye vann til for å betjene så mange mennesker og så mange aktiviteter hele året rundt.


Arctic Center skal være noe langt mer enn «et alpinanlegg i Håkøybotn»

Arctic Center nærmer seg nå en endelig behandling av de siste reguleringsforslagene, og er noen få etapper unna å kunne starte en utbygging som vil endre Tromsø til en bedre by å bo i og en mer attraktiv destinasjon å besøke.


Jeg stiller spørsmål til om hvor er det så mye vann i Håkøybotn? Om vinteren og våren kanskje, men det har vært mange tørkesomrer i Håkøybotn hvor de private vannverkene har vært nesten tomme for vann og vi har måtte spare på vannet.

I elvene har det bare vært et lite sik, og bekkene og myrene har tørket ut. Sist sommer og flere somre før har det vært så lite vann i Straumselva at de måtte stoppe fiske i den. Hvilken garanti har vi for at det er nok vann for å forsyne hele utbyggingen til AC ved å bygge et vannverk til 15 millioner som Joachimsen mener det vil komme på?

Vannet er rent nå, men hvis fjellet benyttes av alle som bor på hytter, hotell og leiligheter, og ellers folk som benytter seg av alpinanlegget kan dette fort snu. Er vannet til de som har private vannverk fremdeles like bra etter all forurensingen? Hvem skal betale for rensingen av det vannet? Er mulig forurensning i vannet til et lokalmiljø verdt denne investeringen?

La oss si at det kommunale vannet må bygges ut fra Eidkjosen til Håkøybotn. 5–7 km med vannrør som det er anslått å koste 30–40 millioner og vil ta ca. 5 år. Er dette et troverdig overslag? Jeg synes 30–40 millioner høres lite ut med badelandet friskt i minne.

Håkøybotn har akkurat fått ny høyspent gate gjennom bygda hvor anleggstrafikken har forårsaket mange stygge sår i naturen. Mange fikk forurenset vannet sitt i den perioden utbyggingen pågikk. Må bygda gjennomgå dette på nytt og da over en 5 års periode?


Debatt:

Arctic Center vil redefinere Tromsø som vinterby

«Mulig vi drister oss ut i et farlig terreng når vi nå skal være positiv til Arctic Center og utviklingen av et alpin- og hytteområde», skriver Norden-sjef i Clarion-kjeden Øyvind Alapnes og The Edge-direktør Ida Kristine Jakobsen.


Om det kommunale vannet skal forlenges fra Eidkjosen til Finnheia i Håkøybotn, er det da dimensjonert til å kunne levere nok vann til hele utbyggingen av Arctic Center og alle som nå må koble seg på vannledingen på grunn av forurensning, i tillegg til alle de andre som får kommunalt vann på Kvaløya?

Jeg har bare tatt for meg noen tanker om vannet. Så er det avløp, utbedring av vei og gangstier, haste utbygging av ny Kvaløyforbindelse på grunn av økt trafikk. Mange av disse kostnadene faller på kommunen. Har kommunen oversikt over hvor mye kommunen må ut med om de sier ja til Arctic Center i Håkøybotn?

Er alle vi skattebetalere i kommunen enig i at pengene skal gå til utbygging som vil gi de med mest penger mulighet til å bygge en hytte nært byen og i et alpinanlegg, folk som vil spekulere i hytteutbygging for utleie på airbnb, eller skal pengene gå til sykehjem, skoler og barnehager? Har vi råd til å investere så mye penger i et anlegg som mest sannsynlig ikke vil gå i pluss de første 10 årene?

Vi har alle det nye badelandet friskt i minne, og alle merkostnadene som angikk vann. Vil også minne om Målselv kommune som satset 70 millioner på Målselv fjellandsby som gikk konkurs. Der var det investert 70 millioner i perioden 2006–2008 i veibygging, vann- og avløp og aksjer i reiselivseventyret.


Arctic Center i Håkøybotn fikk tommel ned i miljøutvalget

Både alpinanlegget og –landsbyen ble stemt ned med fem mot fire stemmer. Saken avgjøres i kommunestyret.


Se artikkel i Nordlys 04. mai 2013. Så er Tromsø kommune og alle vi skattebetalerne villig til å ta regninga til Arctic Center? Det er snakk om store økonomiske konsekvenser for kommunen og dens innbyggere om kommunestyret går inn for en slik utbygging. Det trenger man ikke være økonom for å forstå. Svar ønskes.