Debatt:

Subsidier til Equinor: - Femti milliarder er djevelsk mye penger.

Direktøren ved fiskeindustriselskapet Norfra reagerer på forslaget om lettelser i oljebeskatninga.

Johan Sverdrup-feltet.  Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

meninger

Mange foreslår nå lettelser i oljebeskatninga. Det vil i så fall bety at storsamfunnet må ta den fulle risikoen, absolutt hele regninga, for å utvikle oljeproduksjonen i Norge. Fremtidsutsiktene i oljemarkedet er nå høyst usikre.

Equinor opplyste i september i fjor at de hadde ei kontantbeholdning på over 15 milliarder dollar, dvs. over 150 milliarder kroner. Selskapet nærmest svømmer i penger. Equinor har så mye penger at de har brukt over femti milliarder kroner for å kjøpe tilbake egne aksjer.

Femti milliarder er djevelsk mye penger. Det er for eksempel bortimot halvparten av verdien av alt det hele fiskeri- og oppdrettsnæringen klarer å skape i Norge på et helt år. Vi vet også at gjennomsnittlige lønnskostnader for dem som jobber med å produsere olje er langt over det doble av gjennomsnittet i Norge.

Hvorfor trenger fellesskapet da å subsidiere Equinor og andre oljeselskap?

Norges konkurrenter i oljemarkedet er helt avhengige av å produsere olje. Før fallet i oljeprisen kom 80 prosent av Saudi Arabias inntekter fra olje. Landet vil fortsatt tjene 20–25 dollar pr. fat selv nå når vår produksjon er ulønnsom. Saudi-Arabia er ikke alene om å ha lave produksjonskostnader, mens Norge og USA er blant unntakene som trenger høye oljepriser for å kunne ha en lønnsom oljebransje.

Er det urimelig å anta at også Saudi-Arabia har innsett at oljealderen vil ta slutt en gang? De trenger selvfølgelig også tid til å omstille økonomien. For å trekke det ut lengst mulig ut i tid, er det gunstig for dem å kunne redusere prisen.

Dermed får de også skjøvet bort konkurrenter som Norge og USA og får beholde mer av inntektene i oljemarkedet for seg selv. Det samme gjelder en rekke andre land som vil kunne leve med lave oljepriser, om de må.

Dersom resonnementet mitt ovenfor skulle være feil, burde det ikke likevel være et minstekrav at Equinor & co., som har «skuffa full av penger», selv holder aktiviteten oppe i oljesektoren. Dette ikke minst fordi det er oljeselskapene som fortsatt tror at norsk olje har ei strålende fremtid?

Jeg ønsker meg at politikerne – og journalistene – begynner å innse at det vi har behov for å bruke fellesskapets midler på i dette landet, det er en grønnere infrastruktur. En moderne Nord-Norgebane er et godt sted å starte.