Kommentaren

6 ubesvarte spørsmål rundt gigantfusjonen

En av de største fusjonene i landsdelens historie er i ferd med å materialisere seg. Det er nesten vanskelig å skjønne de vidtrekkende konsekvensene av dette. Jeg skal forsøke å redegjøre for noen av dem.
meninger

Bodø Energi og Troms Kraft annonserte onsdag at de planla å fusjonere underselskapene Nordlandsnett og Troms Kraft Nett. Blir dette vedtatt av styrene i mai, vil det åpne for enormt mange nye muligheter. Det er også en hel del problemstillinger som melder seg.

Hvorfor skal hovedkontoret for nettselskapet ligge i Bodø? I de planene som er skissert, legges det opp til at konsernledelsen blir i Tromsø, mens nettselskapets hovedkontor blir i Bodø. Direktør og økonomisjefen i selskapet skal med andre ord være basert der. Man kan mene mye om dette, men når to så vidt jevnstore parter går sammen, virker det som om en deling er naturlig.

Et slikt valg vil nok også dempe noe av misnøyen som normalt ville kommet fra «den forsmådde part». Ved å dele hovedkontoret for nettselskap og konsern, vil ingen føle at det går ut som tapende part. Den klassiske dragkampen mellom Nord-Norges to største byer vil sånn sett utebli.

Bodø Energi får såkalt negativ kontroll, hvilket vil si at de kontrollerer nok aksjer til å kunne stoppe uønskede endringer i selskapet. Dette gir også en trygghet som vil dempe noe av frykten for hva et storselskap kan føre til.

Vil fusjonen føre til nedskjæringer? Det er vanskelig å forestille seg at det kommer fusjoner uten at man fjerner noen av stillingene man har dobbelt opp av. Man vil likevel anta at kuttene blir jevnere fordelt mellom fylkene, i og med den nevnte løsningen med hovedkontoret til nettselskapet og konsern. Vedlikeholdet av linjene vil fortsatt måtte gjøres, så på det området er det vanskelig å se for seg at det skal bli så mye kutt.

Troms Kraft Nett og Nordlandsnett vil etter fusjonen få en omsetning på 1,3 milliarder kroner, og det nye selskapet, som fortsatt ikke har fått noe navn, vil få en verdi på fem milliarder kroner. Selskapet har i utgangspunktet 220 ansatte, og blir landets sjette største.

Vil det føre til billigere nettleie? Fusjonen vil berøre over 120.000 kunder i Troms og Nordland. Nettselskapene styrer et kraftnett som er 10.000 kilometer langt, og som går helt fra turbin til strømkontakten i veggen. Det uttalte målet er å kunne tilby lavere nettleie, økt finansiell styrke, bedre forsyningssikkerhet og mer utbytte for de kommunale eierne. Forholdene skulle i alle fall ligge til rette for dette, med en sammenslåing.

Er dette nødvendig – Troms Kraft går jo med kjempeoverskudd?
Det er mange unnskyldninger som starter med «hvis ikke vi gjør det, vil andre komme og ta over». I dette tilfellet er det faktisk helt reelt. Hvis ikke Troms Kraft og Bodø Energi slår sine pjalter sammen, er det uunngåelig at andre aktører innen nettleveranser, vil dukke opp. Lyse, Hafslund eller andre av de store aktørene på området ville lettere kunne ta over hvis man ikke etablerte en slik nordnorsk gigant.

Det snakkes om at dette vil åpne opp for nye muligheter – hvilke er det snakk om? Alle som har fått innblikk i hvordan Stavanger kommune har blitt endret til å bli en såkalt «smart city», kjenner til de uutnyttede mulighetene som ligger for kommunene i nord. Bare en enkel sak som brøyting eller strøing av vei reguleres i dag sømløst gjennom løsningene Lyse har lagt opp for byen. Det er forventninger til at vi lettere skal få utviklet og rullet ut slike løsninger her, etter en fusjon.

Hvordan vil dette påvirke de mindre nettselskapene i landsdelen?
Den nye nettgiganten vil strekke ut hånden til de mindre aktørene, blant annet Ymber i Nord-Troms og Hålogaland Kraftselskap i Harstad, som Troms Kraft tidligere har forsøkt å få til fusjoner med. Foreløpig er svaret derfra nei, men de løper en risiko ved å stå utenfor en større sammenslutning, noe som over tid vil gi økt nettleie og lavere inntjening. I tillegg vil de mindre selskapene ikke få utnyttet stordriftsfordelene, hvor det som utvikles sentralt av nye løsninger kan rulles kjapt ut til alle.

Denne fusjonen vil helt sikkert ikke gå knirkefritt, og absolutt alle vyene man har ved sammenslåingsøyeblikket vil neppe slå til, men at en fusjon gjør at det blir spennende tider for alle som bor i Nord-Norge er helt klart.

Troms Kraft har gått på noen smeller, blant annet med Kraft & Kultur-skandalen og vekslende hell da de prøvde seg på børs. De har forhåpentligvis tatt lærdom fra dette, når de nå hiver seg ut på et nytt eventyr.