Arctic Center en viktig satsing for Tromsø

Høyres gruppeleder slår et slag for byggingen av Arctic Center.

Høyres Sebastian Henriksen 

meninger

Vi har de siste årene opplevde en enorm og gledelig vekst innenfor nordnorsk reiseliv. Tromsø som destinasjon har tatt store steg og mennesker fra hele verden ønsker å besøke byen vår. På tross av dagens situasjon vil naturopplevelser, det arktiske og autentiske også i fremtiden være attraktivt for besøkende fra hele verden.

Det er derfor helt nødvendig å satse videre på reiselivet i Tromsø. Arctic Center er et viktig element i en slik satsning og vil tilføre byen noe som vi i dag mangler. Et moderne alpinsenter med en hyttelandsby vil gi Tromsø et nytt element i sin reiselivssatsing og skape flere private arbeidsplasser.

Destinasjoner som Narvikfjellet og Levi har gjennom mange år etablert seg som solide alpindestinasjoner som gir store ringvirkninger til lokalsamfunnet. Tromsø med sine naturlige fortrinn som nærhet til flyplassen, et godt utviklet reiseliv, og et pulserende byliv vil kombinert med et framtidig Arctic Center gi byen vår et stort løft.


Arctic Center i Håkøybotn fikk tommel ned i miljøutvalget

Både alpinanlegget og –landsbyen ble stemt ned med fem mot fire stemmer. Saken avgjøres i kommunestyret.


I Tromsø Kommunes reiselivsstrategi er et sentralt veivalg å planlegge for de lokale, og dimensjonere for våre besøkende. Arctic Center vil ikke bare berike reiselivsnæringen, men også alle som bor i Tromsø regionen. Tromsøværinger i alle aldre vil få nye muligheter for skikjøring og oppleve et tilbud som i dag er mangelvare i Tromsø.

Planene vil tilby fantastiske skiforhold med både preparerte løyper og muligheter for frikjøring. Samtidig gir man barnefamilier og ungdom et bedre tilbud til å drive på med skiaktivteter enn det som eksiterer i dag. Sammenhengen mellom alpinanlegget og den planlagte hyttelandsbyen er helt sentral. For å sikre et attraktivt og økonomisk bærekraftig alpinanlegg er det derfor helt nødvendig å bygge hyttefelt i tilknytning til alpinanlegget. Det viser erfaringer fra andre liggende prosjekter i landet.

Som kjent har realiseringen av Arctic Center vært en mangeårig prosess gjennom flere runder. Meningene er mange, og den siste tiden har debatten rast i media. Tromsø Høyres grunnholdning til næringsutvikling i Tromsø-regionen vil alltid være positiv samtidig som vi vektlegger kvalitet i hvert enkelt prosjekt.


Er Arctic Center mulig å gjennomføre?ann-siss

Ann Sissel-Enoksen mener inngrepet i naturen er for stort for at senteret kan la seg gjennomføre slik det er planlagt i dag.


Arctic Center vil tilføre Tromsø noen kvaliteter som vi i dag mangler og styrke Tromsø som destinasjon. I prosessen har det kommet flere innsigelser som må avklares i dialog med fylkesmannen. Det vil derfor være viktig for prosjektet Arctic Center å i tiden framover bygge tillit og sikre gode prosesser med alle berørte parter.

Prosjekter som dette trenger vi mer av og ikke mindre av i Tromsø. Vi må tørre å satse på noen store prosjekter med kvalitet og skape mer privat verdiskaping i vår region. På kort sikt vil dette prosjektet tilføre en ekstra dimensjon for oss som bor i byen, og på lang sikt vil dette heve Tromsø som destinasjon for alle som ønsker å komme hit for å se den flotte byen vår.