Jeg anbefaler at Ap tar i bruk fjellvettregel nr. 8 før onsdag og snur i tide

Ja, jeg vet at utbyggingen vil gi negative konsekvenser og at det ikke er positivt for alle i Tromsø dersom Arctic Center blir bygd ut. Slik er det med utvikling i samfunnet.

Helga Marie Bjerke (KrF).  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Etter beskjed fredag kveld om at AP sin kommunestyregruppe stemmer mot Arctic Center, har jeg gjort meg mange tanker omkring utvikling av Tromsø, forutsigbarhet i lokalpolitikken og klaging på regjeringen sin satsing i landsdelen.

De siste årene har vi hatt en eventyrlig økning i vinterturisme. Politikere av alle farger i Tromsø har skrytt av dette og fremhevet byen sin fortreffelighet som reiselivsdestinasjon. Så kommer det til endelig behandling av reguleringsplan for Arctic Center.


Ap sier nei til Arctic Center. Gunnar Wilhelmsen: – Det kommer en pressemelding

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har eierinteresser i prosjektet og får nå sitt eget partiet imot seg i saken om utbyggingen av alpinanlegg og hyttelandsby i Håkøybotn.


Saken er et resultat av 40 års planlegging. De har brukt egen penger, energi og tid på prosjektet. De har hele veien fått tommelen opp fra politikere som ønsker utvikling i Tromsø. Alle forstår at denne uttalte velviljen gir investorer tro på at prosjektet er ønsket og at det er realiserbart. Dette inntrykket forsterker seg betydelig når utvalget, som i dagen styreform, har fått utvidet makt og innflytelse, nettopp stemmer for.

Så slår bomben ned fredag kveld: Flertallet i Ap sin kommunestyregruppe har snudd! Nå får vi altså beskjed fra styringspartiet AP, at prosjektet ikke lenger er ønsket! Hva hendte på disse 10 dagene?

Kom det nye opplysninger i saken, hadde man ikke satt seg godt nok inn i saken for møte i utvalget eller er det leserinnlegg med motstand som gjør at en ikke står oppreist i saken? Svaret vet jeg ikke, men konsekvensen er tydelig. Igjen fremstår Tromsø som en by som ikke klarer å levere forutsigbarhet til de som ønsker å investere og som ikke prioriterer prosjekter hvor det er motstridende interesser rundt.

Ja, jeg vet at utbyggingen vil gi negative konsekvenser og at det ikke er positivt for alle i Tromsø dersom Arctic Center blir bygd ut. Slik er det med utvikling i samfunnet. Likevel må lokalpolitikere prioritere å utbygging som kan gjøre byen attraktiv og samtidig gi nye arbeidsplasser.


Arctic Center:

Jeg lurer på om de sitter og ler i Bodø nå

Heia Tromsø! Har vi klart det igjen?


Denne saken føyer seg dessverre inn i rekken av saker hvor politikere i Tromsø har vist mangelfull forståelse for forutsigbarhet. I denne rekken finner vi trasévalg av E8, Buckhart sitt hotell på Mack-tomta, hotellet på Workinntunet og trasévalg av ny Kvaløyaforbindelse. Alle disse store sakene ville gitt utvikling i Tromsø, men på grunn av ubesluttsomme politikere er prosjektene forsinket eller blitt borte, investeringene uteblitt og videre utvikling av Tromsø stoppet opp.

Dersom vi mener og ønsker utvikling og investering i Tromsø, fra både sentrale myndigheter og private investorer, må vi vise bedre forutsigbarhet og ansvar for fremtiden og utviklingen av byen vår.

Samtidig som ansvarlige politikere ikke tar ansvar for byens utvikling er det de siste årene dessverre blitt nærmest en sport å klage. Den handler om å legge all skyld for manglende utvikling i Tromsø og landsdelen på sittende regjering. Jeg er enig i at vi burde fått en større del av statlige midler til samferdsel som byvekstavtale.


Senterpartiet: – Tar en avgjørelse på mandag

Senterpartiet kommer til å ta stilling til om de er for eller mot Arctic Center-prosjektet på gruppemøtet mandag.


Samtidig er det mange som ikke vet, eller ikke husker på, at Statsbygg, UNN og helse Nord har gjort store investeringer i bygg og nye funksjoner i Breivika de siste årene. Dette er i høyeste grad statlige investeringer i Tromsø som kommer landsdelen til gode.

Siste statlige investeringen var utvidelsen av flyplassen på Langenes til 1 mrd. som ble annonsert tidligere i år. Stor var derfor skuffelsen da Avinor nylig signaliserte at den kanskje ikke ble noe av på grunn av manglende inntjening i disse korona-tider.

Hva skjer da hos posisjonspolitikere i Tromsø? Jo, da er kravet at samferdselsministeren og andre sentrale politikere må sørge for å fortelle Avinor at investeringen i Tromsø skal gjennomføres. Hvordan henger dette sammen med Ap sitt nei til Arctic Center? Jo, de samme politikerne som klager over manglende statlige investeringer er de som ikke ønsker at lokale investorer skal få investere i et lokalt prosjekt som vil være bra for turistnæringen og innbyggerne.


Arctic Center og satsing i Tromsø

For få uker siden var Tromsø blant de mest attraktive reisemålene i landet. Brått har vi blitt blant de kommuner som er hardest rammet. Da er det helt ubegripelig at kommunepolitikerne sier nei til reiselivsprosjektet Arctic Center.


Hvordan kan de samme politikerne forvente at staten skal investere mer i Tromsø når de stikker kjempene i hjulene for lokale investering og viser så stor mangel på forutsigbarhet?

Dette er alvorlig og undergraver våre argumenter for økt investering i Tromsø og landsdelen. Jeg håper virkelig at Ap ser at de har kommet til feil konklusjon. Jeg anbefaler at de tar i bruk Fjellvettregel nr. 8 før onsdag og snur i tide. Samtidig håper jeg at SP sin kommunestyregruppe kommer til at de ikke vil stå i veien for utvikling og investeringer i Tromsø!