Debatt:

En skiløpers betraktninger over Finnheia

Det er med gru jeg leser i avisene om at Finnheia på Kvaløya skal bebygges med 350 hytter, hotell og skiheisanlegg til framtidig turistboom som skal bringe Tromsø opp på europatoppen i stormannsgalskap, skriver Erik Olsen fra Eidkjosen.

  Foto: Helge M. Markusson

meninger

Hva en drøm om profitt og raskt tjente penger kan få investorer til å finne på her i kommunen er helt utrolig. Ingen steder jeg vet om har en finere tilgjengelighet for vanlige turgåere enn området fra Kaldfjord Kirke til Straumsbukta, særlig om vinteren. Når Sør-Kvaløy Idrettslag i tillegg preparerer løyper for allmenhetens frie benyttelse, helt gratis, er det intet mindre enn et paradis på vårparten for turgåere.

Tenk at dette skal ødelegges for at spekulanter skal tjene seg rike på bekostning av fellesskapet og allmenhetens frie ferdsel. Dette har altså et utvalg i Tromsø kommune gått inn for, etter at Fylkesmannen har gitt grønt lys på forhånd. Når vi i tillegg får vite at kommunen eksproprierer privat grunn til fordel for næringsdrift av tvilsom allmennytte, uten å ta hensyn til de negative ringvirkningene dette får for miljø og reindrift, spiller våre folkevalgte et høyt spill med sine velgere i tida som kommer.

Når jeg går sørover fra Kaldfjordeiet med Finnheia og Straumsbukta i sikte, passerer jeg mang en skifamilie som i disse koronatider får seg en trygg og overkommelig tur i attraktivt terreng. Å tenke på at man skal bli nødt til passere hundrevis av hytter og annen bebyggelse på denne flotte strekningen får meg til å fryse på ryggen. Å hevde at dette bare gjelder en flik av Kvaløya holder ikke som argument for at denne utbyggingen er liv laga. Dette er et inngrep som ødelegger for langt flere enn det gagner, og jeg er stygt redd for at området som er tenkt regulert vil bli omfattet av økende trafikk og aktivitet som innersida av Kvaløya ikke er dimensjonert for å tåle.

Jeg oppfordrer derfor kommunestyret til å stemme ned planene om utbygging av det som kalles Arctic Center.