Debatt:

Hva med Arktisk Arena?

Hvorfor ser ikke avisa Nordlys med sine redaktører de muligheter som ligger i dette prosjektet, og promoterer det slik de har gjort for Arctic Center AS, spør Bjørnar J. Pettersen i dette debattinnlegget.
meninger

Det pågår for tiden en en stor meningsutveksling og en påvirkningsprosess mellom mange aktører i forkant av den forestående politiske beslutningen om Arctic Center skal gis tillatelse til utbygging av 350 hytter i Håkøybotn.

Jeg er ingen tilhenger av prosjektet Arctic Center, argumentene mot utbyggingen er mange og vektige i motsetning til tilhengerne som stort sett, etter mitt syn, bare ser det positive i såkalte næringsmessige forhold.

Men, min reaksjon kommer etter at leder i Tromsø Arbeiderparti, Arild Hausberg, nå innkaller til medlemsmøte i partiet for å få fram «partiets mening», etter at partiets bystyregruppe nylig besluttet å gå mot utbygging.

Dette er etter mitt skjønn en utidig innblanding i bystyregruppas mandat, som er gitt disse av kommunens befolkning under høstens valg. Det er umyndiggjøring av valgte lokalpolitikere!

Det er jo kjent at Arbeiderpartiets lokale leder er med i den nasjonalt velkjente «Gutteklubben Kuken» som også ordføreren og hans bror er aktive i. Brødrene utgjør majoriteten av eierinteressene i AC.

På tross av at ordføreren, med all respekt, har påberopt inhabilitet når saken har vært oppe til behandling i kommunen, så er min oppfatning at det ikke står til troverdighet når Aps lokalleder og medlem av «Gutteklubben» ønsker å få fram «partiets mening» gjennom hasteinnkalt medlemsmøte. Her skal partipisken tas i bruk!

Hva så med Senterpartiet som har varaordføreren i denne valgperioden? Sp holder kortene tett til brystet til mandag, da skal de offentliggjøre sitt standpunkt. Jeg håper at partiet lokalt har registrert den stor folkelige motstanden og stemmer mot hyttebyen på Finnheia.

På Storelva jobber en lokal interessegruppe fra lokal idrett for å utvikle området til en større nasjonal/internasjonal vinterarena for langrenn, hopp og mulig skiskytteranlegg, Arktisk Arena. Arbeidene ble initiert av sentrale personer i Tromsø Arbeiderparti etter det vellykkede Ski-NM i 2016, man fikk utarbeidet en mulighetsstudie som ligger til grunn for arbeidet som pågår.

Det aktuelle området har etablert infrastruktur som veg, vann og avløp, det finnes allerede godt utbygd kollektiv transportsystem og parkeringsmuligheter.

Arktisk Arena vil ikke være til hinder for allmennhetens allerede etablerte bruk av området, området er ikke kalvingsområde for reindriften og er ikke definert som jordbruksland.

Man har FIS-godkjente langrennsløyper på Storelva, mulighetsstudien viser ytterligere utviklingsmuligheter for langrenn og mulig plassering av nytt skiskytteranlegg.

Vår landslagshopper, Johann Andre Forfang, har engasjert seg med egne innspill samt vurderinger fra eksterne forståesegpåere, blant dem hoppsjefen i FIS, Walter Hofer med flere fra det internasjonale hoppmiljøet, som har gitt positive tilbakemeldinger til prosjektet.

Om planene for Arktisk Arena AS realiseres vil man ha internasjonalt godkjente skianlegg med muligheter for store, årvisse arrangement innen langrenn, hopp, mulig skiskyting, med verdensomspennende TV-dekning som vil gi distriktet, byen, hotelnæringa, handelsnæringa, og turistnæringa generelt, fantastisk PR med uoverskuelige muligheter.

Hvor er det politiske engasjementet for dette prosjektet som på langt nær er like kontroversielt som AC?

Hvorfor følger ikke Tromsø Arbeiderparti opp det som de var med og initierte i 2016 gjennom mulighetsstudien de fikk utarbeidet?

Hvorfor ser ikke avisa Nordlys med sine redaktører de muligheter som ligger i dette prosjektet, og promoterer det slik de har gjort for Arctic Center AS?